Lytt til tekst
SØK MENY

Ikke aktuelt med sluttavtale

Rådmannen orienterte fylkesutvalget om Thorbjørnsen-saken.

Det har den siste tiden vært stor oppmerksomhet rundt Vidar Thorbjørnsen sitt ansettelsesforhold i Vestfold fylkeskommune. Torsdag 30. august orienterte fylkesrådmann Øyvind Sørensen fylkesutvalget om forholdet.

Vanskelig sak

Thorbjørnsen fikk i 2009 en personlig avtale av daværende fylkesrådmann da han gikk av som kulturdirektør og over i stilling som seniorkonsulent. I avtalen står det at Thorbjørnsen skal jobbe tre dager i uka, i alle fall fram til fylte 62 år. Thorbjørnsen skal ifølge avtalen beholde direktørlønnen. Han fikk også rett til en måned studiepermisjon i året frem til fylte 62 år. Arbeidssted er beskrevet til Sandefjord.

I følge Thorbjørnsen selv har han jobbet minimalt de siste tre årene.

-  Dette er en vanskelig sak for hele organisasjonen vår. Den er omdømmeskadende, og den gjør noe med alle våre nærmere 2200 ansatte som hver dag gjør et godt og viktig arbeid for fylket vårt, sa Sørensen i sin orientering.

Han understreket at alle dagens direktører har helt ordinære arbeidsavtaler og arbeidsoppgaver.

For få oppgaver

Thorbjørnsens arbeidsavtale har vært til juridisk vurdering, og en ekstern jurist har kommet frem til at slik avtalen er formulert har Thorbjørnsen hundre prosent arbeidsplikt etter fylte 62 år. Han kan arbeide med alle gjøremål som er en naturlig del av kultursektoren, og han har brukt opp permisjonstiden som er beskrevet i avtalen.

- Torbjørnsen har hatt arbeidsoppgaver knyttet til utviklingsarbeid i kultursektoren i sin rolle som spesialkonsulent, men vi ser at etter 2015 har det vært for få oppgaver for han. Dette er vi i ferd med å rydde opp i, og vi skal gi Thorbjørnsen arbeidsoppgaver tilsvarende en hundre prosent stilling i tiden som kommer, forklarte Sørensen. 

Ønsket sluttavtale

Det har vært samtaler mellom Thorbjørnsen og Vestfold fylkeskommune om en sluttavtale, og forslag til en slik avtale er utarbeidet.

- Thorbjørnsen hadde en forventning til beløpsstørrelse som gjorde at dette ble lagt til side, og det er nå ikke aktuelt å forhandle videre om en slik avtale, sa Sørensen under gårsdagens orientering. 

Fylkesrådmannen understreket også at det er Thorbjørnsen selv som har gått til mediene med sin historie om ansettelsesforholdet.