Lytt til tekst
SØK MENY

Ja til sammenslåing med Telemark

Fylkestinget vedtok i dag avtale om sammenslåing mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune.

- Dette er startskuddet for den store regionale omleggingen. Nå er det bare å brette opp ermene, så skal vi selvfølgelig ta vare på Vestfolds kultur og egenart inn i en ny og større region, sier fylkesordfører Rune Hogsnes om vedtaket. 

Telemark fattet enstemmig vedtak i samme sak i sitt fylkestingsmøte 7. desember.

Enig på alle punkt

Etter at Vestfold og Telemark holdt felles fylkesting 23. november har det vært nye samtaler mellom fylkesordførerne. Disse samtalene førte frem til felles innstilling i de to fylkestingene.

Det er oppnådd enighet på alle fem punkter som Inndelingsloven omtaler samt punktet om hovedsetet.

Navn og fellesnemnd

Navnet på den nye fylkeskommunen blir Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det nye fylkestinget skal bestå av 61 representanter.

Fellesnemnda blir satt sammen med 18 representanter fra Vestfold og 16 representanter fra Telemark. Fylkesordfører i Vestfold skal være leder av nemnda, og fylkesordfører i Telemark skal være nestleder.

Hovedsetet i Skien

Hovedsetet til den nye fylkeskommunen skal lokaliseres til Skien fra 1. januar 2020.

Med hovedsete menes fylkesordfører (politisk ledelse), fylkesrådmann (administrativ ledelse) og de funksjonene som er nødvendig for at disse kan utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig måte

Ved organisering av den nye fylkeskommunen skal det opprettholdes administrative funksjoner i begge fylkene. Fylkeshuset i Skien skal kompenseres for det antall arbeidsplasser som fylkesmannen velger å flytte til Tønsberg.

Fem kjappe

  1. Stortinget vedtok 8. juni 2017 ny inndeling av det regionale folkevalgte nivået.
  2. Stortingets beslutning innebærer at dagens 19 fylkeskommuner blir redusert til 11 regioner.
  3. Vestfold og Telemark blir én region.
  4. Den nye fylkeskommunen står klar til fylkestingsvalget høsten 2019.
  5. Formell «åpning» skjer fra nyttår 2020.