Lytt til tekst
SØK MENY

Jakten på nytt fylkesvåpen er i gang

Foto: Telemark fylkeskommune
Alle innbyggere i Telemark og Vestfold er invitert til å komme med forslag til det nye fylkesvåpenet for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Om litt over et år er vi innbyggere i et nytt fylke, i en ny fylkeskommune: Vestfold og Telemark fylkeskommune. Da er Telemarks bondestridsøks og Vestfolds kongekrone historie, og et nytt fylkesvåpen vil prege vårt fylkesflagg og være det fremste symbolet for det nye fylket.

Hvordan skal det nye våpenskjoldet se ut? I dag sendes utfordringen til alle innbyggerne i Vestfold og Telemark, med løfte om en hyggelig overraskelse til de som kommer med det beste forslaget.

Framtidstro – og et våpen vi kan være stolte av

– Jeg ønsker meg et våpen som gjenspeiler optimisme og framtidstro for det nye fylket vårt! Fylkesvåpenet skal være samlende for det nye fylket, og gi en umiddelbar gjenkjennelse for oss som bor her, sier fylkesordfører i Telemark. Sven Tore Løkslid, som sammen med sin kollega i Vestfold nå sender utfordringen til innbyggerne:

Jeg håper på et fylkesvåpen som symboliserer vår felles fortid og fremtid. Et symbol som vi kan være stolte av nå og i fremtiden,  og som vil gi oss tilhørighet til vårt nye fylke, samstemmer Rune Hogsnes, fylkesordfører i Vestfold.

Ønsker særlig forslag fra barn og unge

Politikerne har et særlig ønske om at barn og ungdom skal komme med sine forslag til hvordan de ønsker at vårt nye fylke skal symboliseres.

– Det er den neste generasjonen som skal bo lengst i det fylket vi nå bygger. Det er deres visjon av deres nye fylket vi ønsker å ha med oss i jakten på symbolet for det nye fylket, sier lederen for arbeidet med å finne nytt fylkesvåpen, Arve Høiberg.

Derfor går det i dag ut en invitasjon til alle de videregående skolene i de to fylkene, der elevene bes komme med sine forslag til nytt fylkesvåpen. Politikerne oppfordrer også kommunene til å delta med sine barne- og ungdomsskoler.

Forslag i løpet av september måned

Forslagene skal være til inspirasjon, og de 3-5 beste forslagene vil bli plukket ut for å bli videre bearbeidet av et grafisk designbyrå.

De forslagene blir sendt til designbyrå vil få seg en hyggelig overraskelse, lover Høiberg.

Fristen for å sende inn forslag er fredag 28. september 2018. 

Vi håper på mange og gode forslag! sier de to fylkesordførerne, og sender altså nå stafettpinnen/utfordringen til samtlige innbyggere i Vestfold og Telemark.

Populær konkurranse i øvrige fylker

Både nye Agder, Vestland og Innlandet har allerede avholdt konkurranser om nytt fylkesvåpen. Svært mange forslag har kommet inn. Du kan se noen av dem her:

www.vlfk.no/fylkesvapen/

www.agderfk.no/2018/mange-forslag-til-nytt-vapenskjold/

www.innlandetfylke.no/news/se-alle-forslagene/

Mer om konkurransen

Du finner mer informasjon og mal for fylkesvåpen på vtfylke.no/fylkesvapen

Regionreformen

  1. Stortinget vedtok 8. juni 2017 ny inndeling av det regionale folkevalgte nivået.
  2. Stortingets beslutning innebærer at dagens 19 fylkeskommuner blir redusert til 11 regioner.
  3. Vestfold og Telemark blir én region.
  4. Den nye fylkeskommunen står klar til fylkestingsvalget høsten 2019.
  5. Formell «åpning» skjer fra nyttår 2020.