Lytt til tekst
SØK MENY

Jan Sivert Jøsendal skal lede det nye fylket

​Jan Sivert Jøsendal (midten), innstilt som prosjektleder og fylkesrådmann for den nye Vestfold og Telemark fylkeskommune, sammen med Rune Hogsnes (t.v.), fylkesordfører i Vestfold, og Sven Tore Løkslid, fylkesordfører i Telemark. Foto: Birgitte Tørnby / VFK
47 år gamle Jan Sivert Jøsendal er innstilt som prosjektleder og fylkesrådmann for den nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Jøsendal, som er utdanningsdirektør i Drammen kommune, er innstilt av tilsettingsutvalget som prosjektleder for sammenslåingen, og blir fra 2020 fylkesrådmann i den nye fylkeskommunen.

– Svært dyktig mann

Tilsettingsutvalget, ledet av fylkesordførerne i henholdsvis Vestfold og Telemark i samarbeid med konsulentselskapet Habberstad, har håndtert rekrutteringsprosessen.

– Vi er svært glade for at Jan Sivert Jøsendal blir ny prosjektleder og fylkesrådmann i det nye fylket. Hans erfaring med prosjektledelse, utviklings- og endringsarbeid vil være svært nyttig i prosessen med å bygge det nye storfylket, sier Rune Hogsnes, fylkesordfører i Vestfold og leder i fellesnemnda.

Også fylkesordfører i Telemark og nestleder i fellesnemnda mener Jøsendal er den riktige personen for jobben.

– Vi er inne i en svært spennende tid, der en ny og styrket fylkeskommune skal rigges til å ivareta det nye fylkets interesser enda bedre enn vi gjør hver for oss i dag. Regionreformen gir oss en unik mulighet, og jeg er overbevist om at Jøsendal er riktig mann til å løse denne spennende og særdeles viktige oppgaven, sier fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid.

Tillitsvalgte fornøyde med tilsettingsprosessen

Hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet i Telemark, Morten Kleiv, og Monica Hansen fra Fagforbundet i Vestfold har representert organisasjonene i tilsettingsprossen. De er fornøyde med tilsettingsprosessen:

– Prosessen har vært ryddig og grundig. Vi ønsker ny prosjektleder/rådmann velkommen til en mangfoldig organisasjon, og ser frem til et tett og fruktbart samarbeide mot ny fylkeskommune i 2020, sier Monica Hansen.  

Ekspert på omstilling

Jan Sivert Jøsendal kommer fra stillingen som utdanningsdirektør i Drammen kommune. Han har tidligere jobbet som avdelingsdirektør i KS, rådgiver i PwC, universitetslektor ved Universitetet i Oslo og som lærer og skoleleder i grunnskolen.

Nå står altså bygging av ny fylkeskommune for tur:

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Vestfold og Telemark bærer med seg rike tradisjoner, stolthet og omstillingsvilje. Det er et privilegium å få lede sammenslåingsprosessen og den nye regionen i nært samarbeid med ambisiøse politikere og dyktige ansatte, og jeg er overbevist om at vi i fellesskap skal utvikle en ny region som bærer med seg det beste fra begge fylkene, sier Jan Sivert Jøsendal.

Jøsendal understreker at det også venter mye hardt arbeid, for det er mange forhold som må avklares, avstemmes og besluttes før den nye regionen ser dagens lys 1. januar 2020.

– Det handler ikke minst om felles kulturbygging som må utvikles med bakgrunn i åpenhet, tillit og en felles vilje til å utvikle enda bedre tjenester for innbyggerne i Vestfold og Telemark, utdyper han.

I løpet av sin yrkeskarriere har organisasjons- og ledelsesutvikling, kvalitets- og prosessledelse vært et gjennomgangstema for Jøsendal. Han har jobbet med omstillingsarbeid og utviklingsarbeid, og da særlig i offentlig sektor. Den nye prosjektlederen har også solid styreerfaring, redaktørerfaring og erfaring med å lede ulike nasjonale ekspertutvalg.

Avgjøres av fellesnemnda

Innstillingen skal behandles i fellesnemndas møte 25. april. Det er politikerne i fellesnemnda som gjør endelig vedtak i saken.  

Fellesnemnda er det politiske organet som leder arbeidet med sammenslåingen frem til den nye fylkeskommunen er etablert 1. januar 2020, og består av 34 representanter hvor 18 kommer fra fylkestinget i Vestfold og 16 kommer fra fylkestinget i Telemark.

Jøsendal vil være på plass i den nye rollen fra 1. august.

 

Om regionreformen

  1. Stortinget vedtok 8. juni 2017 ny inndeling av det regionale folkevalgte nivået.
  2. Stortingets beslutning innebærer at dagens 19 fylkeskommuner blir redusert til 11 regioner.
  3. Vestfold og Telemark blir én region.
  4. Den nye fylkeskommunen står klar til fylkestingsvalget høsten 2019.
  5. Formell «åpning» skjer fra nyttår 2020.