Lytt til tekst
SØK MENY

Krevende forhandlinger

Åpner for hovedsete i Skien

Etter krevende forhandlingsmøter i Langesund i går åpner forhandlingsutvalget fra Vestfold for at hovedsetet i ny region kan legges til Skien.

– Jeg presiserte i forhandlingene at ingen ting er klart før alt er klart. Vi har hele tiden avvist at regionhovedsete skal legges til Skien, men nå drøfter vi det for å se om vi kan komme til enighet, forklarer fylkesordfører Rune Hogsnes.

Han understreker imidlertid at dette når som helst kan trekkes tilbake dersom de to fylkene ikke blir enige om en totalpakke der blant annet flertall i fellesnemda vil være avgjørende.

Fellesnemnda er det overordnede felles politiske organet som skal råde frem til sammenslåingen i 2020. Vestfold ønsker at organiseringen av den nye fylkeskommunen skal bestemmes her, og ikke i forhandlingsutvalget.

Forhandlingsutvalgene møtes til nye forhandlinger mandag 6. november i Tønsberg.

Det blir felles fylkesting 23. november. Det som forhandles frem her skal behandles av fylkestingene i henholdsvis Vestfold og Telemark i etterkant. Dersom begge fylkestingene gir grønt lys, kan arbeidet med den nye regionen settes i gang for fullt. Dersom fylkestingene ikke kommer til enighet, sendes sannsynligvis saken over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

Fem kjappe

  1. Stortinget vedtok 8. juni 2017 ny inndeling av det regionale folkevalgte nivået.
  2. Stortingets beslutning innebærer at dagens 19 fylkeskommuner blir redusert til 11 regioner.
  3. Vestfold og Telemark blir én region.
  4. Den nye fylkeskommunen står klar til fylkestingsvalget høsten 2019.
  5. Formell «åpning» skjer fra nyttår 2020.