Lytt til tekst
SØK MENY

Krevende, men mulig

Å overføre oppgaver fra Vegvesenet til fylkeskommunen

Det er én av konklusjonene i rapporten som Vegdirektoratet overleverte Samferdselsdepartementet i dag.

Rapporten kartlegger omfanget av sams vegadministrasjon, skissere ulike modeller for hvordan den kan overføres til fylkeskommunene og vurdere konsekvenser av en slik overføring.

Lenke til fullstendig rapport (vegvesen.no)

Statens vegvesen kommer med to ulike anbefalinger i rapporten:  

  • Legger man til grunn Stortingets anmodningsvedtak er konklusjonen at overføring av fylkesvegoppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene er krevende, men mulig, å gjennomføre.  
  • Legger man til grunn utredningen som synliggjør konsekvensene av oppgavegjennomføringen, er anbefalingen at man viderefører dagens ordning, men i en ny og forbedret utgave.

Rapporten skal nå ut på høring. Fylkestinget i Vestfold skal antageligvis behandle høringen før sommeren. Dersom anmodningsvedtaket følges opp, vil regjeringen håndtere saken i statsbudsjett for 2019.