Lytt til tekst
SØK MENY

Kulturkonferansen 2018

Kulturkonferansen 2018 samlet 125 kulturarbeidere, kunstnere, og ansatte i skole, kunst- og kulturinstitusjoner. Foto: Frank Tindvik
Publikumsutvikling og livsmestring var overskriftene da 125 kulturarbeidere, kunstnere og ansatte i skole, kunst- og kulturinstitusjoner var samlet på fylkeskommunens årlige kulturkonferanse 24. – 25. mai i Sandefjord.

Kulturdirektør i Vestfold fylkeskommune, Arild Moen, er svært fornøyd med årets konferanse, og glad for at fylkeskommunen samler kommunale og regionale kulturkrefter til en slik møteplass.

- Kultur er et svært viktig område for by- og stedsutvikling, og all erfaring sier at kultur er det viktigste tannhjulet for å holde fart i slikt utviklingsarbeid over tid. Vi jobber for at kultur skal være en synlig og betydningsfull utviklingskraft i Vestfold. Å jobbe sammen i nettverk, dele kunnskap, erfaringer og opplevelser, er avgjørende for at vi skal lykkes med dette, sier han.

Skal kartlegge kulturvaner

Konferansens første dag var viet publikumsutvikling, som står høyt på agendaen i Vestfold dagen. I løpet av høsten 2018 skal nemlig fylkeskommunen med hjelp fra Opinionen få utført en publikumsundersøkelse. Dette har aldri vært gjort i fylket tidligere, og målet er å kartlegge innbyggernes kulturvaner, som et kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet med å utvikle kultur-Vestfold og fra 2020 den nye regionen.  

- Funnene i undersøkelsen skal vi dele med alle våre kulturkollegaer i både Vestfold og Telemark, og vi tror det vil bli et viktig innsiktsverktøy som mange vil ha stor nytte av, forteller kulturdirektøren.  

Direktør i Norsk publikumsutvikling, Ingrid Elisabeth Handeland, var i sitt foredrag blant annet opptatt av at kulturnæringene bør ha fokus på å gjøre seg mer relevant i folks hverdag.

- Hovedbarrieren for folk som ikke bruker kultur er ikke prisen på billettene, men mangel på relevans. Hvorfor skal jeg gå? Dersom vi mener kunst og kultur er viktig for utviklingen av demokratiet, må vi styrke kunstens og kulturens posisjon blant folk flest, mente hun.

Mikroeventyr

To som definitivt har lykkes med å skape seg et publikum, er turvennene og forfattere Mikkel Soya Bølstad og Marius Nergård Pettersen. Med sine «mikroeventyr»-ekspedisjoner, har de tilført det tradisjonelle friluftslivet noe nytt, og det har blitt både bøker og foredrag av konseptet. I sitt foredrag på kulturkonferansen delte de både historier, film og biler fra flere av turene.

- Meningen med mikroeventyr, er å pushe litt på grensene er hva en tur skal og kan være. Mikroeventyr bør vare fra ett til tre døgn. De kan gjerne være basert på en uvanlig idé, sa de to.

Sammen har de to for eksempel testet hvordan det er å forflytte seg over lange avstander i et vassdrag padlende på en luftmadrass, og de har krysset Oslo sentrum på tvers på ski.

- Det handler om å sette pris på det du har rett utenfor døra, og om å bruke kreativiteten for å oppleve små eventyr i naturen uten å måtte reise til den andre siden av jordkloden.

Forebygging av psykisk helseplager

Dag to var livsmestring hovedtema. Begrepet "livsmestring" handler om å forstå og ha mulighet til å påvirke avgjørende faktorer for mestring av eget liv. Professor i helsepsykologi, Arne Holte, nærmest trollbandt publikum med et svært engasjerende foredrag om hvordan samfunnet bedre kan fremme befolkningens psykiske helse og forebygge psykiske lidelser.

- Psykisk helse er landets viktigste ressurs, men vi har ikke tatt godt vare på den. Psykiske lidelser koster Norge 185 milliarder kroner i året, det er landets dyreste sykdommer. Halvparten av alle psykiske lidelser starter allerede i midten av tenårene, sa han blant annet.  

Han var svært opptatt av å formidle at fokuset i bekjempelsen av psykiske lidelser må endres fra behandling til forebygging, og ga en rekke eksempler på hvor mye samfunnet kan spare dersom forebygging kommer i gang tidligere og mer målrettet.

Deltakerne på årets kulturkonferanse fikk også oppleve Statsteaterets forestilling «1980 Aker Brygge», til stor begeistring. I tillegg fikk de høre om fylkeskommunens arbeid med utvikling av Gildehallen og etableringen av Norges første, sammenhengende padleled, som eksempler på prosjekter som kan trekke flere besøkende til kulturarenaer i Vestfold.