Lytt til tekst
SØK MENY

Innleverte listeforslag for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Foto: Illustrasjon iStock
Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 er mandag 9. september og nå er listeforslagene til årets fylkestingsvalg levert fylkesvalgstyret.

I år stemmes det etter den nye kommune- og fylkesinndelingen, som trer i kraft fra 1. januar 2020.

15 listeforslag

Innen fristen 1. april ble det levert inn 15 listeforslag og du finner disse her. 

Stemmer til nye fylker og kommuner

Den nye kommune- og fylkesinndelingen trer i kraft fra 1. januar 2020, men valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

Det betyr at innbyggerne i Vestfold og Telemark skal velge sine representanter til fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det betyr at det blir samme partilister/stemmesedler i alle valglokaler i de to fylkene.

Mer informasjon om kommune- og fylkestingvalg 2019.

Emneord: Politikk