Lytt til tekst
SØK MENY

Vil du bli Vestfolds nye mobbeombud?

Vestfold fylkeskommune oppretter en stilling som mobbeombud fra høsten, og nå lyses stillingen ut. Søknadsfristen er 8. august.

Fra høsten 2018 innfører regjeringen en ordning med mobbeombud i alle landets fylker. Mobbeombudet skal bidra til at barn, elever og foreldre får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole.

Ombudet skal også samarbeide med elev– og lærlingeombudet og bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring. 

Ombudet vil bli ansatt i fylkeskommunens stab og samlokalisert med eksisterende elev–  og lærlingeombudet. Mobbeombudet vil inngå i et faglig fellesskap med elev– og lærlingombudet i saker som gjelder oppfølging av § 9A i opplæringslova.

Elev– og lærlingombudet vil fremdeles ha hovedansvar for saker som gjelder videregående opplæring. Mobbeombudet vil inngå i et nasjonalt nettverk for faglig utvikling og erfaringsdeling på tvers av fylkene.

Les mer om stillingen her.