Lytt til tekst
SØK MENY

Hovedprinsipper for politisk organisering vedtatt

Foto: Birgitte Tørnby
Valgte hovedutvalgsmodellen

Temakomiteen for politisk organisering la i dag frem sin anbefaling om hvordan det nye fylket skal organiseres for fellesnemnda.

Fellesnemnda vedtok å etablere hovedutvalgsmodell med formålsorganisering

-  Jeg er glad for at fellesnemnda støtter de veivalgene som komiteen har gjort. Selv om det gjenstår mye arbeid, gir fellesnemndas vedtak oss mulighet til å jobbe konstruktivt videre. Jeg har lyst til å berømme fellesnemnda og komiteen for en god tilnærming der vi er opptatt av å finne felles løsninger for et fremtidig fylkesting, sa leder av temakomiteen Frode Hestnes (FrP) etter dagens behandling. 

Temakomiteen har ikke vurdert parlamentarisk styringsform fordi fylkestingene kun har gitt fellesnemnda mandat til å se på  or politisk organisering i den nye fylkeskommunen etter formannskapsmodellen.

Fem hovedutvalg

Fellesnemnda vedtok videre at prinsippet om gjennomgående representasjon, det vil si at det er fylkestingets medlemmer som oppnevnes til utvalgene, bør tilstrebes, og at hovedutvalgsledere bør sitte i fylkesutvalget.

Det skal etableres fem hovedutvalg:

    • Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
    • Hovedutvalg for samferdsel
    • Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett
    • Hovedutvalg for næring, reiseliv og internasjonalt arbeid
    • Hovedutvalg for klima, areal og plan

Utvalgene skal bestå av 11 medlemmer. Endelige navn/fordeling av tema foreslås fra temakomiteen etter at endelig oppgavefordeling er klar.

-  Makta i det nye fylket ligger hos innbyggerne i Vestfold og Telemark som jo er de som velger politikerne. Bredden i temaene for hovedutvalgene gjør at dette blir en veldig demokratisk organisasjon, sa nestleder av fellesnemnda og fylkesordfører i Telemark Sven Tore Løkslid (AP).  

- Viktig for det videre arbeidet

 Fellesnemnda vedtok også at fylkestinget skal bestå av 61 medlemmer og fylkesutvalget av 13.  Kontrollutvalget besettes med 7 medlemmer, hvorav minst 3 medlemmer skal være blant fylkestingets medlemmer. Leder og flertallet av kontrollutvalgets skal ikke være fra fylkesordførers parti eller ordførers gruppering.

Videre skal det etableres et administrasjonsutvalg som består av 7 folkevalgte representanter samt tillitsvalgte. Fylkesvaraordfører bør være leder av administrasjonsutvalget. Det skal også etableres et råd for eldre og et råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

- Det at vi allerede nå har landet en politisk organisering viser at hele fellesnemnda er opptatt av fremdriften. Dette er også et viktig dokument for politikernes og administrasjonens videre arbeid med å bygge den nye regionen, sa leder av fellesnemnda og fylkesordfører i Vestfold Rune Hogsnes (H).