Lytt til tekst
SØK MENY

Har funnet skipsnagler

Det er funnet skipsnagler som sannsynligvis er fra vikingtiden, og som er så store at de kan stamme fra et vikingskip.

Funnet er gjort av metalldetektorist Pål Fadum og levert til Vestfold fylkeskommune i henhold til rutiner.


– Dette er kjempespennende! Selv om vi enda ikke vet om det skjuler seg noe mer på funnstedet, så er dette med på å befeste Vestfold som vikingfylke. Jeg gleder meg til å følge med i arbeidet videre, og håper selvsagt av vi finner et vikingskip, sier fylkesordfører Rune Hogsnes. 

Funnområdet er ikke avgrenset. Det må kjøres undersøkelse med georadar for å forsøke å kartlegge hvilke strukturer som eventuelt kan knyttes til naglene.

Grunneier har gitt tillatelse til kjøring med georadar etter innhøsting høsten 2019.

Fylkeskommunen vil sammen med NIKU og LBI ArchPro gjennomføre undersøkelser og gå ut med resultater når kjøring med georadar er gjennomført og kvaliteten på dataene er tilfredsstillende og analyser gjennomført.