Lytt til tekst
SØK MENY

447 motorsykler møtte på åpning

Offisiell åpning: Nullvisjonsveien er for alle som ferdes i trafikken. Foto: Marita Nilsen / VFK
Vestfold fylkeskommune samarbeider med Statens vegvesen, politiet, Norsk motorsykkel union (NMCU) og Autoriserte trafikklæreres landsforening (ATL) i MCforum om nullvisjonsveien som nå er offisielt åpnet.

En etterlengtet åpning

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Brage Baklien og assisterende UP-sjef Roar Larsen åpnet seremonien på Vindfjelltun Gjestegaard. Nærmere 500 motorsykler møtte på åpningen av nullvisjonsveien på Vindfjelltun Gjestegaard for å markere den nye veien.

Vestfoldpolitiker Hans Hilding Hønsvall (KrF) er leder av fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg og jobber for en sikker og trygg vei. Han er glad for en prioritert nullvisjonsvei i Vestfold.

– Med tanke på Vestfolds trafikksikkerhet, er nullvisjonsveien et svar på en tryggere og mer sikker vei, spesielt for MC-folket som er mer utsatt i trafikken enn andre, sier Hønsvall.

Tre av fire dødsulykker i 2017

Statens Vegvesen kan fortelle at fire personer mistet livet i Vestfoldtrafikken i 2017 hvor tre av dødsfallene var med motorsykkel. På landsbasis mistet 23 personer livet i mc-ulykker. MC-førere er spesielt utsatt da de er relativt ubeskyttede. På grunn av sårbarheten de har som myke trafikanter blir konsekvensene ved en ulykke større enn for bilførere.

 Nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet på vei

Nullvisjonsveien

Nullvisjonsveien har en visjon om null drepte eller hardt skade i trafikken. Tiltakene på nullvisjonsveien er spesielt rettet mot forebygging av ulykker for motorsyklister, men vil komme alle trafikkgrupper til gode.

Henriette Auensen jobber i Vestfold fylkeskommune i samferdselsavdelingen og forteller at MCforum har gjort et grundig arbeid i forkant.

– Sikt er utbedret, skråninger er fylt ut, skilt er flyttet bak autovern og det er montert underskinner på vegrekkverk på utsatte steder for å forhindre at motorsyklister sklir under, eller kolliderer med rekkverksstolpene, sier Auensen.