Lytt til tekst
SØK MENY

Øker satsingen på kunstproduksjon

Gå direkte til

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse har vedtatt en rekordstor tildeling av fylkeskommunale utviklingsmidler til kunstproduksjon for 2018. Nærmere 3 millioner kroner skal tildeles et bredt spekter av kunstprosjekter i Vestfold i 2018.

Søknadsrekord

- Dette er en villet politisk satsing på profesjonell kunstproduksjon i fylket vårt Gjennom disse økte bevilgningene skal vi bidra til at flere får oppleve kunst av høy kvalitet, stimulere unge talenter, og prege by- og stedsutvikling, sier Ellen Eriksen, leder for hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse.

Årets søknader viser at det planlegges utvikling av kunstprosjekter i Vestfold for 30 millioner kroner i i 2018, og det er søkt om totalt 7,7 millioner kroner fra fylkeskommunen. Det er søknadsrekord.

Bidrar til nasjonale midler

I tildelingen er utviklingsprosjekter og satsinger hvor fylkeskommunen allerede har tatt en økonomisk rolle som tilskuddspart, prioritert. Mange arrangører i Vestfold har bygget opp solide kulturarrangement som drives profesjonelt, og flere har oppnådd støtte fra Norsk Kulturråd.

- Disse prosjektene krever forutsigbarhet i programmering og finansiering. Det er viktig å følge opp Kulturrådets forventninger til regional medfinansiering i deres tilskuddsfordeling, for å sikre kulturaktørers muligheter for nasjonal finansiering og styrke nye aktørers muligheter for å utløse midler, forklarer kulturdirektør i fylkeskommunen, Arild Moen. 

Det er også prioritert tilskudd til enkelte nye satsinger for å imøtekomme profesjonelle kulturaktørers initiativ, som bidrar til utvikling av et mangfoldig kulturtilbud i Vestfold.

- Det planlegges mye spennende innenfor kunstfeltet i Vestfold i 2018, og vi er glade for å kunne bidra til at noe av dette kan realiseres. Det er flott at Vestfold har politikere som år etter år øker satsingen på profesjonell kunst og kultur i fylket vårt, sier Moen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?