Lytt til tekst
SØK MENY

Olympiatoppen Sørøst er etablert

Ny toppidrettssatsing i Vestfold, Telemark og Buskerud

Tirsdag deltok fylkesordfører Rune Hogsnes på en markering i Drammen for etableringen av Olympiatoppen Sørøst, sammen med representanter fra Telemark, Buskerud, Drammen og toppidretts-Norge. Etter en lang prosess ble samarbeidsavtalen i går endelig signert. Det er Olympiatoppen, de tre fylkeskommunene og Drammen kommune som sammen står for finanseringen av satsingen, som får sin hovedbase ved Idrettens Hus i Drammen.

Styrker idretten på alle nivåer

- Jeg må si at jeg synes dette er ikke så rent lite stas, at vi endelig har fått på plass denne satsingen. Dette vil hjelpe idrettsutøverne vi har i regionen til å ta enda et steg opp, og kan kanskje bidra til at færre må flytte bort fra sine hjemplasser og treningsmiljøer for å satse videre, sa fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes under markeringen i går.

Han tror etableringen av Olympiatoppen Sørøst vil styrke idretten på alle nivåer.

- Dette vil gjøre kompetansen Olympiatoppen besitter lettere tilgjengelig for utøvere, trenere og ledere i vår region. Dette vil også være et viktig springbrett for de beste utøverne vi har i Vestfold Toppidrett. Med ulike kompetansemiljøer og stort engasjement i regionen har jeg tro på at løsningen med at dette blir en nettverksorganisasjon er til det beste for denne regionen, sier Hogsnes.

Vil støtte utøvere i vanskelig fase

Toppidrettssjef Tore Øvrebø roste samarbeidspartnerne for at de har blitt enige om en modell som har gjort det mulig å realisere en Olympiatoppen-satsing også i denne regionen.

- Vi har hatt regionale ambisjoner i veldig mange år. Målet er åtte regioner, og Olympiatoppen Sørøst blir den syvende. Det var et stort arbeid å få dette på plass. Men når alle kom om bord, og skjønte at dette vil bli en kraft for lokale utøvere, så har prosessen i etterkant vært forbilledlig, sa han.

Mange unge idrettsutøvere faller fra etter videregående skole. Toppidrettssjefen mener dette blant annet skyldes manglede tilbud og strukturer for videre satsing i denne fasen av livet.

- Utøverne har kjempevilkår frem til fullført videregående skole. Så blir de 19 år, og det er bang tilbake til null. Med mindre de kommer fra et kjempesterkt idrettslag, må de karre seg gjennom noen vanskelige år før de eventuelt klarer å etablere seg på et landslag. Det er denne kneika Olympiatoppen Sørøst vil hjelpe utøverne gjennom, i samarbeid med særidrettene, slo Øvrebø fast.

Kompetansemiljøer i tre fylker

Selv om hovedsetet for den nye regionavdelingen altså blir i Drammen, planlegges det å etablere kompetansemiljøer utvalgte steder i alle de tre fylkene. Høgskolen i Sørøst-Norge på Bakkenteigen er blant annet tiltenkt en rolle, og konkretiseringen av dette vil foregå i tiden fremover.

- Hvilke prestasjonsmiljøer, klubbmiljøer og møteplasser finnes i regionen som vi kan være med å styrke fremover? Dette skal vi nå finne ut av. Vi skal være med å styrke den daglige treningskvaliteten, sa avdelingsleder for Olympiatoppens nye regionavdeling, Jorunn Horgen.

Vestfold fylkeskommune støtter Olympiatoppen Sørøst med 2 000 000 kroner for de tre driftsårene 2017, 2018 og 2019.