Lytt til tekst
SØK MENY

Rasmus Holst Mjaugeto, rådgiver kultur, idrett og friluftsliv

Rasmus Holst Mjaugeto, rådgiver kultur, idrett og friluftsliv Foto: Una Odilie Tombre Hansen
"Å fremme, motivere og stimulere til idretts- og friluftsliv for innbyggerne er meningsfylt".

Vestfold fylkeskommunes ambisjon er å gi alle innbyggerne mulighet til å oppleve og utøve et variert idretts- og friluftsliv. Det å oppnå dette samfunnsoppdraget i samarbeid med kommunene i Vestfold, idrettslag og andre frivillige lag og foreninger, er givende og skaper spennende arbeidsdager.

I tillegg er arbeidsmiljøet og samspillet vi har i kultursektoren inspirerende og positivt.

Emneord: Våre ansatte