Lytt til tekst
SØK MENY

Samarbeider om å oppdatere NB!-registeret

Fylkeskommunen jobber med å kartlegge kulturmiljøer i byer og tettsteder i Vestfold som har nasjonal og regional verdi, og har blitt enige med Riksantikvaren om at resultatene kan brukes til å oppdatere det nasjonale NB!-registeret.

Det er i forbindelse med revisjonen av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) at prosjektet Kulturmiljøer i byer og tettsteder gjennomføres. Prosjektet ledes av kulturarvseksjonen i Vestfold fylkeskommune, som i prosessen samarbeider tett med kommunene.

- Det er et solid faglig arbeid som gjøres i Vestfold, og mange av resultatene fra prosjektet kan gå rett inn som oppdateringer i det nasjonale registeret, sier Mikael Lye hos Riksantikvaren.

NB!-registeret er en database over nasjonalt viktige kulturmiljøer i byer og tettsteder i Norge som skal oppdateres innen 2020.

Lettere for kommunene med like kart Samarbeidet mellom

fylkeskommunen og Riksantikvaren vil gjøre at det blir samsvar mellom kulturmiljøene NB!-registeret og kulturmiljøer med nasjonal verdi i Vestfolds reviderte regionale plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA).

- Oppdateringen vil underlette kommunenes arbeid med plankart fordi man unngår flere lag knyttet til nasjonale kulturminneverdier i kartene som har ulike grenser og ikke samsvarer med hverandre, sier Ane Ingvild Støen og Vibeke Lia i kulturarvseksjonen i Vestfold fylkeskommune. De leder arbeidet på vegne av fylkeskommunen. 

Emneord: Areal Kulturarv