Lytt til tekst
SØK MENY

Samler ny kunnskap om Vestfold

Arbeidet med å revidere regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er godt i gang, og denne høsten jobber prosjektgruppen med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for planen.

- Vestfold skal være et fylke der folk ønsker å bo, jobbe og leve livene sine. RPBA er vår felles plan for hvordan vi skal bruke arealene fram mot 2040. Kommuner, fylkeskommune og statlige etater står sammen om innholdet, og det forplikter, sier prosjektleder Gry Backe i planseksjonen i Vestfold fylkeskommune. 

Sist uke var prosjektgruppen samlet på Slottsfjellsmuseet for å gjøre opp status for arbeidet så langt. Gruppen jobber nå med å innhente oppdatert kunnskap om Vestfold på sentrale områder som det langsiktige utbyggingsmønsteret, handel, byutvikling og fortetting, næring og kulturminner.

- Den oppdaterte regionale planen legger til rette for vekst og utvikling i befolkning og arbeidsplasser, samtidig som vil skal ta vare på viktige natur- og kulturverdier. Hovedtyngden av utviklingen fremover skal skje som fortetting i byer og tettsteder, sier Backe. 

Hun understreker at det er et stort behov for næringsutvikling og flere arbeidsplasser i Vestfold. En problemstilling er hvordan RPBA kan bidra til en tydeligere strategisk inngang til næringsutviklingen i Vestfold. 

Kunnskapsgrunnlaget for RPBA skal være ferdig i løpet av året og den reviderte planen behandles i fylkestinget mot slutten av 2018.

Emneord: Areal