Lytt til tekst
SØK MENY

Søk om midler i tilskuddsordningen for klimatiltak

Foto: Illustrasjon: iStock/DrAfter123
Inntil 2 million kroner skal deles ut til prosjekter som investerer i utvikling og bruk av fornybar energi og teknologiske løsninger for dette. Søknadsfristen er 15. september 2018.

Vestfold fylkeskommune ønsker å redusere utslipp av klimagasser, og å øke kunnskapen om og bevissthet rundt miljøvennlig energi i Vestfold.

I 2018 bevilger derfor hovedutvalget for klima, energi og næring inntil 2 million kroner til prosjekter som investerer i utvikling og bruk av fornybar energi og teknologiske løsninger for dette. Prosjekter som har et innovasjonselement vil prioriteres.

Nå kan bedrifter, bønder, borettslag, sameier, ideelle organisasjoner og privatpersoner i Vestfold søke om midler til sitt innovative prosjekt.

Les mer om tilskuddsordningen for klimatiltak 2018

 

Ta kontakt ved spørsmål

Ved spørsmål, ta kontakt med Vestfold klima- og energiforum

Kontaktperson: Benjamin Myklebust Rød
Epost: fmvebmr@fylkesmannen.no 
Mobil: 908 80 531

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfristen er 15. september 2018.

Bruk dette elektroniske søknadsskjemaet til å sende inn din søknad.

Vedtekter for tilskuddsordning for klimatiltak