Lytt til tekst
SØK MENY

Søknader til videregående opplæring 2018-2019

Elever ved Færder videregående skole Foto: Dag G. Nordsveen
Vestfold fylkeskommune har mottatt 9157 søknader om skoleplass til videregående opplæring i Vestfold innen fristens utløp, 1. mars. Dette er 130 færre enn forrige skoleår.

Til videregående trinn 1 (Vg1) er det kommet 3638 søkere, dette er 55 flere enn forrige skoleår.

Vestfold fylkeskommune har mottatt totalt 1082 søknader til læreplass, som er en nedgang på 70 søkere fra 2017. Av disse er det 915 som har rett og 167 som ikke har rett. I 2017 var det 908 søkere som hadde rett og 244 som ikke hadde rett.

God søkning til yrkesforberedende utdanningsprogram

Søkertallene for skoleåret 2018-2019 viser ingen endring i andelen søkere til yrkesfaglige utdanningsprogram i forhold til foregående skoleår. Som tabellen nedenfor viser har det vært en klar reduksjon i andelen søkere til yrkesfaglige utdanningsprogram siden 2002 da over 60% av søkerne søkte et yrkesfaglig program. Siden 2010 har søkerne fordelt seg nokså jevnt på henholdsvis yrkesfaglige og studieforberedende program.

Tabellen nedenfor viser andelen søkere til henholdsvis studieforberedende program og yrkesfaglige program på Vg1 nivå.

 

 

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2015

2016

2017

2018

ST

47%

38%

40%

47%

47%

49%

51%

52%

51%

54%

51%

51%

YF

53%

62%

60%

53%

53%

51%

49%

48%

49%

46%

49%

49%

Flere søkere til Idrettsfag

Søkertallene viser at det er en økning i antall søkere til alle studieforberedende utdanningsprogram med unntak av studiespesialisering. Søkningen til Idrettsfag viser 270 søkere, en økning på 37% siden forrige skoleår. Videre har både Musikk, dans og drama og Medier og kommunikasjon 132 søkere. Begge utdanningsprogram kan vise til en økning i antall søkere på over 25% i forhold til i fjor. Utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur har i år 70 søkere pr 1. mars, noe som er en økning på hele 46% i forhold til i 2017.

God søkning er det også til Helse- og oppvekstfag. Til dette utdanningsprogrammet er det 526 søkere. Dette er også en økning på 9% sammenlignet med forrige skoleår.

Det er også god søkning til Bygg og anleggsteknikk i år. Her er det 212 søkere per 1. mars. Dette er den høyeste søkningen til dette utdanningsprogrammet på mange år. Siden «bunnnoteringen» i 2014 har økningen vært på hele 60%.

Det er også flere søkere til utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag. Det er 146 søkere til dette utdanningsprogrammet, noe som er en økning på 14% sammenlignet med forrige skoleår.

Færre søkere til Elektrofag og Studiespesialisering

Det er i år færre søkere til Elektrofag. Etter en topp i 2016 med 294 søkere er det for andre år på rad en nedgang i søkertallet. Det er i år registrert 237 søkere til dette utdanningsprogrammet, noe som er en nedgang på 10% sammenlignet med foregående år.

Nedgang i søkertallet er det også på utdanningsprogrammet studiespesialisering. Studiespesialisering er det klart mest søkte utdanningsprogrammet med 1268 søkere. Nedgangen her er på 120 søkere noe som tilsvarer 8,6%.

Det er også en nedgang i søkningen til Service og samfersel (-8%) og Naturbruk (-15%).

For øvrige utdanningsprogrammer et det små endringer sammenlignet med i fjor.

Videregående trinn 1

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Endring

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

151

134

172

162

194

212

9,3 %

DESIGN OG HÅNDVERK

109

76

78

106

111

111

0,0 %

ELEKTROFAG

250

237

288

294

263

237

-9,9 %

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

388

377

430

459

482

526

9,1 %

IDRETTSFAG

242

232

314

245

198

271

36,9 %

KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR

 

 

 

63

48

70

45,8 %

MUSIKK, DANS OG DRAMA

137

124

143

157

104

132

26,9 %

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

 

 

 

114

103

132

28,2 %

NATURBRUK

88

57

66

74

89

76

-14,6 %

RESTAURANT- OG MATFAG

157

183

142

133

128

146

14,1 %

SERVICE OG SAMFERDSEL

245

250

226

256

263

241

-8,4 %

STUDIESPESIALISERING

1563

1524

1406

1400

1388

1268

-8,6 %

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

229

229

215

224

210

216

2,9 %

TOTALT

3755

3612

3628

3693

3583

3638

1,5 %

Antall søkere til Videregående trinn 1 (Vg1) fordelt på utdanningsprogram. Søkertall per 1. mars.

Status for enkelte kurs på Videregående trinn 2

På Vg2 er søkningen som tidligere år noe skjev i forhold til plasstallet på de enkelte programområder. ”Oversøkningen” ser ut til å være sterkest til  Kjøretøy, Ambulansefag, Elenergi og Reiseliv. Her vil konkurransen om plassene kunne medføre at noen vil  få tilbud på et lavere ønske. 

Når det gjelder de ulike programområdene innenfor Vg2 Studiespesialisering er det flest søkere til Språk, samfunnsfag og økonomi (722), men samtidig 101 færre søkere enn i fjor. Til Realfag er det 484 søkere. Dette er 17 flere søkere enn i fjor.

Til IB-linjen er det 30 søkere, en reduksjon på 19 søkere i forhold til i fjor.

Søkning til læreplass

Av de totalt 1082 søkere til læreplass er det 1019 som har læreplass som sitt 1. ønske. Det er en nedgang på 52 fra 2017. Av de som har læreplass som 1. ønske er det 851 søkere med ungdomsrett. Det er en økning på 18 søkere sammenlignet med 2017. Det er 163 søkere uten rett som har læreplass som 1. ønske. Det er 73 færre enn i 2017.

 

2016

2017

2018

Differanse 2017-2018

Prosent differanse 2017-2018

Bygg- og anleggsteknikk

143

160

174

+ 14

+ 8,8 %

Design og håndverk

36

46

39

- 7

- 15,2 %

Elektrofag

180

193

193

 

 

Helse- og oppvekstfag

186

245

224

- 21

- 8,6 %

Medier og kommunikasjon

12

1

1

 

 

Naturbruk

40

39

32

- 7

- 17,9 %

Restaurant- og matfag

83

88

76

- 12

- 13,6 %

Service og samferdsel

218

195

179

- 16

- 8,2 %

Teknikk og industriell produksjon

211

185

178

- 7

- 3,8 %

Totalt

1109

1152

1082

- 70

- 6,1 %

Nedgangen i søkere til læreplass er hovedsakelig i gruppen som ikke har rett. På tross av nedgang i brutto antall søkere er det en økning i antall søkere til læreplass i gruppen som har ungdomsrett og har læreplass som 1. ønske. Det er en liten økning i søkere til bygg- og anleggsfagene, ellers er det nedgang eller ingen endring i antallet søkere til de andre fagområdene.

Voksenopplæring

Voksne som søker inntak til videregående opplæring kan søke om inntak uavhengig av den generelle søknadsfristen 1. mars. Vestfold fylkeskommune har en veiledende søknadsfrist som er lik den generelle, da det skjer en grundig kartlegging av deltakeren før et tilpasset tilbud gis.

Hittil i år har fylkeskommunen 428 voksne som har søkt opplæring, veiledning og/eller realkompetansevurdering. Til sammenligning var det ved samme periode i 2017, 170 søkere. Samtidig kan flere søkere fortsatt komme til utover året, da søknadsfristen kun er veiledende. Bakgrunnen for den store økningen i antall søkere, er endringer i opplæringsloven der de med utenlandsk utdanning kan søke ny utdanning dersom de ikke får godkjent denne.

Hoveddelen av voksne søker helsefag og studiespesialiserende.

Hva skjer framover?

Tallene som nå foreligger skal drøftes med skolene. Det vil fremover bli foretatt et prognoseinntak, med tanke på dimensjoneringen av opplæringstilbudet.

Hovedinntaket vil skje 6. juli når standpunkt- og eksamenskarakterene for søkerne foreligger. Suppleringsinntaket vil skje 3. august og skolestart er 20. august

Vestfold fylkeskommune formidler søkere med rett til de lærebedrifter og opplæringskontor som er registrert godkjent av fylkeskommunen. Alle søkere til læreplass oppfordres til å være aktive ved å ta direkte kontakt med bedrifter og opplæringskontor.

Les mer om å bli lærebedrift

Oversikt over søknader til ulike tilbud ved videregående skoler i Vestfold

For mer informasjon kontakt:

  • Leif B Olsen, seksjonssjef Utdanningsstaben, tlf. 916 03 404
  • Kristina Rabe, seksjonssjef Fagopplæring, tlf. 900 50 906