Lytt til tekst
SØK MENY

Spør om tre regionale planer!

Spørretimen blir streamet på Facebook-siden til Vestfold fylkeskommune, og spørsmål kan stilles i kommentarfeltet underveis i sendingen. Enkelte av spørsmålene blir besvart på høringskonferansen, mens andre blir svart ut skriftlig i etterkant. Foto: iStock
En regional plan legger føringer for fylkets utvikling på lang sikt. Nå lager Vestfold tre nye regionale planer – om bærekraftig arealpolitikk, folkehelse og transport. Lurer du på noe, er det tid for å spørre!

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og Regional plan for folkehelse i Vestfold ligger ute på høring. Planforslaget for Regional transportplan for Vestfold er klart, og planen kommer på høring denne høsten.

Det er foreslått flere veivalg i de tre planene som påvirker den fremtidige utviklingen av Vestfold. Men hva dreier de seg om, egentlig?

Høringskonferanse med spørretime og myteknusing

På torsdag inviterer Vestfold fylkeskommune til en åpen høringskonferanse der det viktigste innholdet i planene blir presentert for deltakerne. Dette skal danne grunnlag for å skrive høringsinnspill til planene, og alle i Vestfold-samfunnet er invitert til å sende inn innspill.

Du kan melde deg på høringskonferansen til og med onsdag 5. september. Her finner du programmet.

På høringskonferansen blir det også tid for myteknusing og en spørretime. Der blir det god anledning til å stille fagfolka oppklarende spørsmål om innholdet i de regionale planene. Spørsmål kan stilles i salen eller i sosiale medier.

Spørretimen blir streamet på Facebook-siden til Vestfold fylkeskommune, og spørsmål kan stilles i kommentarfeltet underveis i sendingen. Enkelte av spørsmålene blir besvart på høringskonferansen, mens andre blir svart ut skriftlig i etterkant.

Kortversjon av planene

De regionale planene er omfattende dokumenter, men under kan du lese mest sentrale retningslinjene og veivalgene i planene.

Her kan du lese de regionale planene i sin helhet: