Lytt til tekst
SØK MENY

«Sterk og Stødig» får deg stabil på glattisen

"Sterk og Stødig" instruktører:  Sølvi Ørstenvik, Anne Brit Kalleberg, Solveig Rød Aadne og Elisabeth Berg er fire frivillige fra Andebu som skal lære andre å holde balansen på glattisen. Foto: VFK
Det oppstår 9000 hoftebrudd i året og koster Norge 3 milliarder kroner årlig. «Sterk og Stødig» er med på å forebygge både fall og kostnader.

Anne Slåtten jobber med folkehelse i Vestfold fylkeskommune og sier «Sterk og Stødig» først og fremst er viktig for innbyggerne for at færre skal bli utsatt for fallulykker.

– Vestfold fylkeskommune har tatt initiativ til at modellen tas i bruk i Vestfold og støtter «Sterk og Stødig»-instruktørene som nå utdanner flere kursholdere. Fallforebygging har i mange år vært en satsing i Trygge lokalsamfunn, som er det skade- og ulykkesforebyggende delen av folkehelsearbeidet. Sterk og Stødig er en gjennomprøvd metode som viser gode resultater, sier Slåtten.

Forebygge fallulykker

Ingebjørg L Kyrdalen er spesialist i fysioterapi for eldre i Sande kommune/Holmestrand kommune og har de siste dagene vært sammen med de frivillige instruktørene som er med i prosjektet.

– «Sterk og Stødig» er nevnt som et av mange prioriterte tiltak i Leve hele livet-reformen for eldre, sier Kyrdalen. Denne uka har vært intens men også lærerik for oss som er kursledere og deltakere.

Sammen med fysioterapeut og FRISK-koordinator i Horten kommune, Therese Magnussen, gjennomgår de 13 øvelser i balanse, som de frivillige tar med seg når de skal holde kurs i sin kommune. 

– Det som er fint med dette prosjektet er at alle distriktene er inkludert og ikke bare et tilbud som er i byene. Jeg håper dette bidrar til at de frivillige får være med å stimulere fysisk aktivitet til de eldre som en del av folkehelsa, sier Magnussen.

 

På verdenstoppen i antall hoftebrudd

Norge er på verdenstoppen i antall hoftebrudd. Hodeskader etter fall er økende. Flere hodeskader etter fall enn i trafikkulykker.

Elisabeth Berg, Sølvi Ørstenvik, Anne Brit Kalleberg og Solveig Rød Aadne er fire frivillige fra Andebu som skal ta med seg dette videre til sin kommune.

– Denne øvelsen skal gjøre at dere får bedre balanse. Her tar dere det ene benet bak det andre. Nå glemte jeg å si at dere også må heve blikket, sier snart den kvalifiserte instruktøren Berg.

Berg får tilbakemeldinger fra de andre frivillige om hvordan hun klarte seg som instruktør.

– Det er inspirerende å høre på deg. Du har jo vært lærer da, så kanskje det er derfor du er så flink til å lære bort, sier Kalleberg.

– Takk, jeg synes det er kjempegøy. Og balanse er jo viktig for ikke å falle på isen, sier Berg.

Se her hvordan det gikk med "Sterk og Stødig" sitt første kurs.

Vil du bli «Sterk og stødig instruktør»?

Ta kontakt med fysioterapien i din kommune for å høre om tilbudet finnes i egen kommune.

Eldre som er interessert i å delta i treningsgrupper, kan kontakte kommunen der de bor for å få mer informasjon om tilbudet.

«Sterk og Stødig»

> Målgruppen for «Sterk og Stødig» er hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. De må være i stand til å gå uten hjelpemiddel innendørs, men erfarer endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner

> ”Sterk og Stødig” - forebyggende treningsgrupper for seniorer, er resultat av et samarbeid mellom kompetansemiljøet innen bevegelsesvansker og fall hos eldre ved NTNU (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap), fysioterapeuter fra flere norske kommuner og EU-nettverket ProFouND.

> Arbeidet med spredning og forankring av «Sterk og Stødig» i norske kommuner videreføres nå som et prosjekt, finansiert av Helsedirektoratet og ledet av Trondheim kommune i samarbeid med NTNU og Pensjonistforbundet.

Emneord: Folkehelse