Lytt til tekst
SØK MENY

Tar anbefalingen om ny fastlandsforbindelse til orientering

I kveld møttes overordnet styringsgruppe (OSG) i Bypakke Tønsberg-regionen for å diskutere anbefalingen til ny fastlandsforbindelse. Gruppen består av politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen og sentrale fagpersoner. Foto: Charlotte N. Erikstad / VFK
Overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen tok i dagens møte anbefalingen om ny fastlandsforbindelse til orientering, og oversender saken til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen.

Før påske ble det kjent at den administrative styringsgruppen anbefaler en undersjøisk tunnel fra Færder kommune til fastlandet. Denne fastlandsforbindelsen ble vurdert som det beste alternativet samlet sett.

I kveld møttes overordnet styringsgruppe (OSG) for å diskutere anbefalingen. Gruppen består av politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen og sentrale fagpersoner.

- Overordnet styringsgruppe har brukt de siste tre ukene på å sette seg inn i den faglige anbefalingen. Ettersom det er politikerne i Tønsberg kommune, Færder kommune og Vestfold fylkeskommune som vedtar ny fastlandsforbindelse i sine folkevalgte organer, var det bred enighet i gruppen om å ta anbefalingen til orientering og sende den videre til politisk behandling i kommuner og fylkeskommune, sier Rune Hogsnes (H), leder av overordnet styringsgruppe og fylkesordfører i Vestfold.

Videre prosess fram mot beslutning

Behandlingen av ny fastlandsforbindelse og endelig valg av løsning skjer i flere politiske møter i løpet av mai. Dette er den politiske møtekalenderen: 

Tønsberg kommune

8. mai: møte i utvalg for nærings- og samfunnsutvikling
14. mai: møte i formannskapet
23. mai: møte i bystyret

Færder kommune

23. mai: møte i kommuneplanutvalget
23. mai: møte i formannskapet
30. mai: møte i kommunestyret

Vestfold fylkeskommune

22. mai: møte i hovedutvalg for samferdsel og areal
31. mai: møte i fylkestinget

Hva er en bypakke?

En bypakke er et sett med tiltak som skal bedre transportsystemet i et område. I Tønsberg-regionen er det behov for en mer samfunnssikker fastlandsforbindelse fra Færder kommune. I tillegg ventes det en befolkningsvekst som kan gi transport- og miljøutfordringer. Derfor er det satt i gang en samordnet og helhetlig satsing på miljøvennlig og effektiv bytransport og arealbruk.

Bypakke Tønsberg-regionen