Lytt til tekst
SØK MENY

Tar et krafttak for miljøvennlig transport

Lørdag starter den europeiske mobilitetsuken. Vestfold fylkeskommune med samarbeidspartnere står bak en rekke arrangementer der målet er å fremme bruk av miljøvennlige transporttilbud og få folk til å prøve ut alternativer til bilkjøring.

Den europeiske mobilitetsuken arrangeres hvert år fra 16.-22. september. Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune, Nøtterøy kommune, Vestfold kollektivtrafikk, Fylkesmannen i Vestfold og Statens vegvesen markerer i år europeisk mobilitetsuke i samarbeid.

Mobilitetsuken er en anledning til å løfte frem det arbeidet som gjøres for å tilrettelegge for miljøvennlig transport og for å markere hvorfor arbeidet er viktig. Langsiktig areal- og transportplanlegging gjøres i fellesskap, og derfor har fylkeskommunen tatt initiativ til at mobilitetsuken i Vestfold markeres i samarbeid med kommunene.

Fylkeskommunen og kommunene må sammen sørge for at det skal være korte reiseavstander mellom bolig, reisemål og kollektivsystem, slik at det blir enkelt å velge miljøvennlig. Under mobilitetsuken skal vi vise fram gevinster for lokalmiljø, bymiljø og verdens miljø, folkehelsen og trivsel for barn og unge.

Signerer sykkelbyavtale for Tønsberg

Det blir en rekke arrangementer i Tønsberg og på Nøtterøy under den europeiske mobilitetsuken. Det blir signering av sykkelbyavtale for Tønsberg og rebusløp for barn under åpningsarrangementet utenfor biblioteket lørdag 16. september. 

Gjennom hele uken blir det mulig å kjøre buss for en 10-er, og fredag 22. september kan alle være med på å markere verdens bilfrie dag på Teie torv. 

Les programmet for mobilitetsuken i Tønsberg og på Nøtterøy  (16.-22. september) 

Emneord: Samferdsel