Lytt til tekst
SØK MENY

Tester ut bestillingsruter med buss i Vestfold

Foto: Vestfold kollektivtrafikk (VKT)
Nå kan innbyggere i deler av Horten og Re være med å teste ut en ny løsning for bestillingsruter med minibuss. Tjenesten VKT Bestilling er et pilotforsøk og en ny måte å tenke kollektivtrafikk på i Vestfold.

Kunden bestiller turen via app, på nettet eller telefon, går utenfor hjemmet til avtalt tid og går om bord i en minibuss.

I minibussen som kommer sitter det gjerne andre passasjerer som har gått på tidligere og på veien kan minibussen plukke opp og sette av andre passasjerer. Minibussen stopper der kunder skal hentes eller leveres, og kjøretiden vil derfor variere noe fra tur til tur. Løsningen legger opp til mest mulig samkjøring.

Det er hovedutvalg for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune som har bevilget penger til pilotforsøket. Utvalget vedtok å avsette kr 2.075.000 til dekning av nødvendige investeringer samt dekning av driftskostnader i ett år.

- Vi ønsker å teste ut hvordan det fungerer med bestillingsruter i Vestfold. Reisende i deler av Horten og Re kan bruke moderne teknologi og bestille busser når de trenger det. Dette kan være et godt tilbud i områder der det ikke er grunnlag for å kjøre vanlige rutebusser, sier sier Hans Hilding Hønsvall, leder av hovedutvalg for samferdsel og areal.

Det skal legges fram en politisk sak i 2020 med evaluering av prosjektene samt forslag til eventuell videre drift og finansiering.

Velg startsted og stoppsted for din reise

HORTEN: Fra hjemmeadresse eller nærmeste holdeplass. Til Horten rutebilstasjon eller Linden Park. Du kan også velge å reise innenfor sonen Steinsnes eller Åsen.

RE: Fra hjemmeadresse*/nærmeste holdeplass* til Revetal sentrum.

* Gjelder innenfor en omkrets på 3 km målt fra Revetal sentrum.

Les mer om tjenesten VKT Bestilling

Gratis i oktober

I oktober vil VKT Bestilling være gratis å benytte seg av. Fra november av vil turene koste det samme som en bussbillett i en sone. 33,- kroner for voksne (fra 18 år) og 16,- kroner for barn og honnør.

Tjenesten VKT Bestilling vil være tilgjengelig mellom kl. 09:00–13:00 på hverdager og lørdager og er åpen for alle og har et høyere servicenivå enn det som er mulig å tilby med ordinære busstilbud. Sjåføren har normalt bedre tid til å bistå kunder, for eksempel i forbindelse med av- og påstigning.

Enkleste måte å benytte VKT Bestilling på er å laste ned appen VKT Bestilling, men man kan også bestille via nettløsning man finner på vkt.no/bestilling og pr telefon 33 30 01 00 mellom kl. 08:45 – 13:15. 

Målet med pilotforsøket

For å redusere bilbruken må framtidas transportløsninger være fleksible og lett tilgjengelige for brukerne. Det er behov for å utvikle og få erfaringer med bestillingstransport i både byer og spredtbygde områder og målet med pilotforsøket er å kartlegge om dette gir et tilfredsstillende resultat med hensyn på kostnader, passasjerer og samkjøring.

Forsøk som VKT Bestilling vil også gi nyttige erfaringer til bruk i framtidige løsninger innenfor kollektiv.

- VKT Bestilling vi gi et vesentlig bedre tilbud for innbyggerne i områdene dette skal testes ut i og vi er svært spent på hvordan dette vil bli tatt imot. Vi håper mange vil teste med oss. Vi er åpne for innspill og tar gjerne imot erfaringer slik at vi kan utvikle tjenesten videre på en best mulig måte videre. Det er GoMobile, et teknologiselskap i Kristiansand, som er leverandør av løsningene og vi er svært fornøyd med samarbeidet så langt, sier Trond Myhre, markedsdirektør i Vestfold kollektivtrafikk.

Emneord: Samferdsel