Lytt til tekst
SØK MENY

Over 400 høringsinnspill om bro eller tunnel

Bypakke Tønsberg-regionens anbefalte løsning for ny fastlandsforbindelse vil være basert på faglige utredninger og alle høringsuttalelsene. Saken behandles i fylkestinget denne våren. Foto: Knut Opeide
Høringsperioden for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme er avsluttet, og Bypakke Tønsberg-regionen mottok over 400 høringsinnspill i løpet av de 10 ukene kommunedelplanen lå ute på høring.

- Det er veldig positivt at så mange har sendt oss sine høringsinnspill. Vi har mottatt over 400 innspill og kort oppsummert kan jeg si at det er helt delt mellom de to alternativene. Mange argumenterer for bro og mange ser flest fordeler med tunnel, sier Nina Ambro Knutsen, prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen.

Interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme lå ute på høring og offentlig ettersyn fra 1. desember til 9. februar. Bypakken mottok over 400 høringsinnspill fra myndigheter og offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger, bedrifter og grunneiere, politiske partier, borettslag og velforeninger, og privatpersoner.

Alle høringsinnspillene blir nå gjennomgått og kommentert, og samles deretter i en rapport som blir offentliggjort når den er klar.

Veien videre for fastlandsforbindelsen

Bypakke Tønsberg-regionens anbefalte løsning for ny fastlandsforbindelse vil være basert på de faglige utredningene som inngår i konsekvensutredningen og alle høringsuttalelsene.

- Begge alternativene har sine styrker og svakheter, men det er to gode alternativer som har vært på høring. Dette blir positivt for Tønsberg-regionen uavhengig av om det blir bro eller tunnel. Det viktigste for regionen er kanskje at det blir gjort et valg og at vi kommer videre i prosessen, sier prosjektleder Nina Ambro Knutsen.

Den faglige anbefalingen behandles i overordnet styringsgruppe (OSG) 10. april. OSG er det overordnede styringsorganet i Bypakke Tønsberg-regionen. Her sitter politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen, i tillegg til sentrale fagpersoner.

Deretter skal den politisk anbefalte løsningen behandles i kommunestyret i Færder kommune og bystyret i Tønsberg kommune, før endelig behandling i fylkestinget i mai. Det er Vestfold fylkeskommune som blir veieier for det nye veisystemet.

Til slutt skal kommunedelplanen behandles i kommunestyret i Færder og bystyret i Tønsberg for sitt geografiske område. Disse politiske møtene er planlagt i juni.

Når politikerne har vedtatt om det blir bro eller tunnel fra Færder til Tønsberg, starter neste fase med å utarbeide en reguleringsplan. Byggestart er planlagt ved årsskiftet 2020/2021.