Lytt til tekst
SØK MENY

Thale Høiskar Heltberg, rådgiver planseksjonen

Thale Høiskar Heltberg, rådgiver planseksjonen Foto: Una Odilie Tombre Hansen
"Det er spennende å være med i prosesser som bidrar til positiv samfunnsutvikling i kommunene."

Fylkeskommunen skal bidra til en god regional utvikling ved å utarbeide regionale arealplaner og medvirke til den kommunale planleggingen. Vi fokuserer spesielt på tema som går på tvers av kommunegrensene og gir planfaglig veiledning og høringsuttalelser til kommunene.

Det er både spennende og utfordrende å være med i ulike planprosesser. Målet er at de kommunale planene skal bli gode styringsverktøy for samfunnsutviklingen i fylket som helhet.

Emneord: Våre ansatte