Lytt til tekst
SØK MENY

Tønsberg og Re er nå trafikksikre kommuner

Gratulerer: Tønsberg og Re kommune er herved trafikksikre kommuner. Foto: VFK
Tønsberg og Re kommune er nå trafikksikre kommuner. Nå gjenstår det tre kommuner før alle kommuner i Vestfold er trafikksikre.

– I tillegg til et systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø, bidrar trafikksikkerhetsarbeid til å skape en tryggere hverdag for de som ferdes i trafikken og til færre ulykker. Gratulerer til Tønsberg og Re, sier leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg Hans Hilding Hønsvall (KrF).

Krav og kriterier

En trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet

– For å bli trafikksikker kommune må arbeidet forankres i rådmannens stab. Det må også oppnevnes en medarbeider som får tid til å jobbe med trafikksikkerhet. Kommunene skal jobbe med at alle barnehager og skoler blir godkjente som trafikksikre barnehager og skoler. Arbeidet med trafikksikkerhet skal også inn i planverket og i alle virksomheten kommunen har ansvaret for, sier Hilding (KrF).

Mette Magnussen jobber i Trygg Trafikk og med trafikksikkerhet i Vestfold. Det er ni kriterier som må være oppfylt, i tillegg til at det er en rekke dokumentasjon som må være på plass.

– Kriteriene viser til kvalitet over arbeidet som blir gjort av alle aktører. Innbyggerne har blitt mer bevisst i trafikken og bevisst med trafikksikkerhetsarbeid, sier Magnussen.  

Les mer om fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid her. 

Tre kommuner som gjenstår i Vestfold

Vestfold fylkeskommune bevilget 2 millioner kroner i 2014 til å arbeide med å få alle kommuner i Vestfold godkjent som trafikksikker. I dag er det Tønsberg og Re som blir godkjent som trafikksikre.

– I dag blir dokumentasjonen fra begge kommunene gjennomgått for å se om de oppfyller kravene for å bli en trafikksikker kommune. I Vestfold gjenstår det tre kommuner som ikke har blitt godkjent som trafikksikre enda, og det er Sandefjord, Larvik og Holmestrand. Horten er i prosess, sier Magnussen. 

Fylkeskommunen er en viktig aktør i nullvisjons- og trafikksikkerhetsarbeidet. Skal de nasjonale målene om maksimalt 350 hardt skadde og drepte i trafikken innen 2030, er det mye å hente på trafikantsiden.

– Det betyr blant annet at alle aktører som har et ansvar for ulykkesforebyggende arbeid må bidra inn i dette arbeidet, både fylkeskommune og kommuner. Skal vi nå målene om trafikksikkerhet, må alle som har et ansvar for dette arbeidet forplikte seg til å bidra, sier Magnussen.

Emneord: Samferdsel