Lytt til tekst
SØK MENY

Trafikksikkerhetspris til Svarstad idrettslag

Leder av hovedutvalget for samferdsel og areal og fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Hans Hilding Hønsvall (KrF), delte ut trafikksikkerhetsprisen 2017 til Svarstad idrettslag. Foto: Mette Magnussen, Trygg trafikk
Trafikksikkerhetsprisen for 2017 er tildelt Svarstad IL fordi idrettslaget har tatt tak i den viktige hverdagssikkerheten og hatt fokus  på barn og unges sikkerhet på vei til og fra trening.

Svarstad Idrettslag har gjennom hele 2017 hatt fokus på barn og unges sikkerhet på vei til og fra trening. Utøverne har selv vært med å utarbeide en lokal trafikksikkerhetskampanje. Deres hovedfokus er fire viktige forhold den enkelte kan gjøre noe med selv: huske hjelm, huske refleks, huske bilbelte og huske bilfarten.

Nå hedres arbeidet i idrettslaget med årets trafikksikkerhetspris.

- Svarstad Idrettslag må berømmes for å ta tak i den viktige hverdagssikkerheten for sine utøvere og foreldre. Trafikksikkerhetstemaet er ofte på dagsorden i klubben. Vi har tro på at denne type tiltak, der utøverne selv er deltakere i sin egen lokale trafikksikkerhetskampanje, bidrar til å øke trafikksikkerheten, sa fylkespolitiker Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

Fylkeskommunens ansvar for trafikksikkerhet

Vestfold fylkeskommune har ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) er opprettet for å ivareta dette ansvaret spesielt. Utvalget er identisk med hovedutvalg for samferdsel og areal.

Trafikksikkerhetsutvalget deler hvert år ut en trafikksikkerhetspris. Hensikten med prisen er å motivere og inspirere til innsats for trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold. Prisen kan tildeles enkeltperson, lag eller organisasjoner som har bidratt til tryggere trafikk på veiene i fylket.

Vestfold fylkeskommune oppfordrer alle til å nominere gode kandidater til trafikksikkerhetsprisen for 2018!

Emneord: Samferdsel