Lytt til tekst
SØK MENY

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Vestfold fylkeskommune tar nye grep for miljø og klima. Innen utgangen av 2018 skal alle bygge- og anleggsplasser i fylkeskommunal regi være utslippsfrie.

Prosjektet nye Horten videregående skole har skapt mye oppmerksomhet som Norges første plusshusskole og med bransjens høyeste miljøklassifisering, Breeam Outstanding. Skolen skal stå ferdig innen juni 2019 og ligger an til å bli Norges første fossilfrie byggeplass utenfor Oslo. Dette vil gi et redusert CO2-utslipp på om lag 200 tonn.

Christian Thorsen Egeberg, eiendomssjef i Vestfold fylkeskommune. Nå jobber fylkeskommunen med å legge til rette for at alle fremtidige eiendomsprosjekter i fylkeskommunal regi tilfredsstiller de samme strenge bygge- og anleggskravene som i Horten. Med ansvar for ca. 200 000 m2 bygningsmasse er fylkeskommunen storkunde av eiendomstjenester.

 – I løpet av de neste fem årene skal vi gjennomføre bygge- og anleggsoppdrag for nærmere tre milliarder kroner. Dette gir oss slagkraft i forhandlinger med leverandører og samtidig anledning til å være med å påvirke at utviklingen går i riktig retning for miljø og klima, sier Christian Thorsen Egeberg, eiendomssjef i VFK.

Dette er i tråd med politikernes høye miljøambisjoner i Vestfold. På fylkestinget i desember ble det foreslått at rådmannen ser på muligheten for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Sterkere sammen for bedre miljø og klima

Som ledd i arbeidet har VFK sluttet seg til andre offentlige virksomheter i fellesinitiativet "Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser" fra utgangen av 2018. I praksis betyr det at byggtørke/oppvarming i byggeperioden og drift av anleggsmaskiner på selve byggeplassen må foregå utslippsfritt[i]. Det er ingen enkel oppgave.

– Selv om det har kommet flere utslippsfrie løsninger og teknologi på markedet, er det per i dag for de mindre maskinene det kan leveres utslippsfrie alternativer. For de større maskinene finnes få alternativer, hvis man ser bort fra bærekraftig fornybar diesel, sier Thorsen Egeberg.

For å oppfylle ambisjonen ønsker aktørene innspill på eksisterende løsninger som kan redusere utslipp fra byggeplassvirksomhet og som det er mulig å stille krav om i dag. Samtidig ønsker aktørene at det utvikles flere utslippsfrie løsninger som kan tas i bruk etter hvert som de blir tilgjengelige.

– Ved at flere store aktører står sammen sender vi et tydelig signal til leverandørene om hvilken retning vi vil gå. Samtidig ønsker vi gjennom dialog og samarbeid å bidra til å utvikle flere utslippsfrie løsninger som kan tas i bruk etter hvert som de blir tilgjengelige, sier Thorsen Egeberg.

Fellesframstøtet for Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser er fortsatt i startgropen. Det første arrangementet var en Leverandørkonferanse for sentrale aktører i bygge- og anleggsbransjen hos Miljødirektoratet den 15. mai 2017.

Sammen med Vestfold fylkeskommune står Statsbygg, Oslo kommune, Statens vegvesen, Bane Nor, Bærum kommune, Klima Østfold og Forsvarsbygg.

Illustrasjonsbilde øverst i artikkelen: Den elektriske hjullasteren WL20e fra Wacker Neuson