Lytt til tekst
SØK MENY

– Kurvatur, linjeføring og asfaltdekke perfekt

Veiåpning: Ordfører Bjørn Ole Gleditch og fylkesordfører Rune Hogsnes klipper snoren for fv 251 i Sandefjord. Foto: Vfk / Marita Nilsen
Idag har det blitt holdt offisiell åpningsmarkering med snorklipp på ny gang- og sykkelvei ved rundkjøringen på fylkesvei 303 Nilsesvingen i Sandefjord.

Fylkesordfører Rune Hogsnes klipper herved snoren sammen med ordfører Bjørn Ole Gleditsch, og prøver ut den nye gang- og sykkelveien for første gang.

– Endelig er prosjektet på plass, og vi er godt fornøyd med resultatet av den nye gang- og sykkelveien. Det har vært et ønske fra fylkeskommunen om fullføring av Ringveien ved Hasle i Sandefjord helt siden 1970-årene. Flere utfordringer på veien er knyttet til områdets historiske verdi. Nå har myke trafikanter omsider fått et bedre tilbud og skoleelever har fått en tryggere skoleveg, forteller Hogsnes.

En utfordrende veibygging

Det er bygd 550 meter med ny gang- og sykkelveg og fortau. Det var tidligere ikke et særskilt tilbud til gående og syklende langs den gamle veien som var smal og svingete. Nå er gang- og sykkelveien ved Haslebakken knyttet sammen med gang- og sykkelvegen ved Heimdalveien.

Leder for hovedutvalg for samferdsel, Vestfoldpolitiker Hans Hilding Hønsvall (KrF) har lenge jobbet for fullføring av veiprosjektet.

– Dette er kanskje en av de mest trafikkerte veiene i Sandefjord. Nå har vi klart å få til en sykkelløsning som har blitt svært bra. I dette tilfelle er det flere sykkelveier som møtes fra ulike retninger og som nå har blitt planfritt i forhold til veien. Resultatet er utmerket, forteller Hønsvall.

Det var mange utfordringer før byggingen kunne starte. Noen årsaker er områdets historiske verdi helt fra vikingtiden, og vernet bebyggelse på Nedre Gokstad gård fra 1600-tallet. I tillegg ligger det stokker med biologisk mangfold i området, som er vernet. Dermed er veien bygget rundt stokkene.

Prøvesyklet den nye veien

Fylkesordføreren var sammen med Statens Vegvesen, Sandefjordordfører Bjørn Ole Gleditsch og elever fra Unneberg barneskole de første som innviet den nye veien.

– Kurvatur, linjeføring og asfaltdekke var helt perfekt. Det er vel sånn vegvesenet ville sagt det, forteller fylkesordføreren.