Lytt til tekst
SØK MENY

– Veivedlikehold er langt mer enn asfaltlegging

Veistrekningen fra Borgen til Arnadal i Andebu ferdigstilles neste uke. Foto: Statens Vegvesen
Flere av Vestfold fylkeskommune sine veier blir vedlikeholdt og jobbet med i sommer. Statens Vegvesen jobber på spreng for å få fylkesvei 312 i Andebu ferdig før skolestart.

– Vestfold fylkeskommune eier og vedlikeholder over 1220 km fylkesvei og 230 km gang og sykkelveier. Prosjektet på Fv 312 i Andebu viser til fulle at veivedlikehold er langt mer enn asfaltlegging, forteller fylkesvaraordfører Kåre Pettersen. 

Fungerende fylkesordfører og fylkesvaraordfører i Vestfold, Kåre Pettersen, var forrige uke med Statens Vegvesen for å se hvordan reparasjon av dårlige vegkanter og omfattende bergsikringsarbeid blir gjort.

– Ikke mange tenker på fjellsikring når vi snakker om Vestfold, men her gjøres et viktig arbeid med fjellsikring samt nye stikkrenner lang fylkesveien. Alt for at både brukere av veien skal oppleve trygghet men også for å ta vare på våre veistrekninger. Og arbeidet pågår også nå i en varm ferietid for mange, sier Pettersen.

Reparerer dårlige vegkanter

Trond Haugstad, leder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen Vestfold forteller at rundt 110 meter av strekningen har i flere år har svake vegkanter.

– Vi har gjort midlertidige reparasjoner flere ganger, men i sommer skifter vi ut de dårlige massene med sprengstein og geonett. Så nå vil de nok holde en god stund. Vi skifter samtidig også ut en stikkrenne og en kum, forteller Haugstad.

330 meter berg som skal sikres opp til 30 meters høyde

Sammen med Vestfold fylkeskommune bestemte Haugstad & co seg like godt for å utføre et omfattende sikringsarbeid av berget på strekningen i Andebu i tillegg til vedlikeholdet.

– Fylkeskommunen har fått statlige tilskudd til dette arbeidet, og da var det greit å få det gjort samtidig som vi først var i gang med arbeidet, sier Haugstad.

Det er en strekning på ca. 330 meter som skal sikres opp til 30 meters høyde. Fjellet er veldig oppsprukket og har som forventet ført til omfattende boltearbeid.

– Så langt har det gått med ca. 7.000 m2 med nett, 22 m3 med fiberarmert sprøytebetong og ca. 800 bolter, forteller Haugstad, som berømmer de som har utført arbeidet.

 330 meter med berg skal sikres.

Jobber i nærmere 40 grader

Haugstad er meget fornøyd med gjennomføringen av prosjektet så langt, og påpeker hvor varmt det er på en veistrekning i nærmere 40 grader.

– Jeg kan ikke få fullrost arbeidslaget nok. Dyktige fagfolk jobber så svetten siler i sommervarmen og utsetter sin egen sommerferie for at vi skal forstyrre trafikken minst mulig. På det varmeste har det vært opp mot 40 grader i fjellsiden, sier en imponert Haugstad.

Fylkesvaraordfører sier at det skal bli bra med en oppgradert fylkesvei som nå har vært stengt i 5 uker, snart endelig er klar for gjennomgangstrafikk igjen.

– Veiarbeidet har forårsaket en omvei på ca. 30 minutter. Til vanlig tar strekningen fra Borgen til Arnadal 2 minutter. Neste uke åpnes veien igjen og klar til skolestart, men med ett kjørefelt tilgjengelig til å begynne med, sier Kåre Pettersen.

Arne Olav Lund er hovedentreprenør på arbeidet og fjellsikringsfirmaet Gjerden AS er underentreprenør på bergsikringen. Anbudssummen er på ca. 6,1 millioner kroner (før moms).

 

Emneord: Samferdsel