Lytt til tekst
SØK MENY

Vil du bli vår nye fylkesrådmann?

1. januar 2020 skal Telemark og Vestfold slå seg sammen. Vi leter nå etter den den som skal være prosjektleder i sammenslåingsprosessen og bli fylkesrådmann i det nye fylket.

 

Her er finner du teksten i stillingsutlysningen. Mer informasjon finner du på http://habberstad.no/stilling-ledig-naa/696-vestfold-og-telemark-fylkeskommune-prosjektleder-fylkesradmann.html

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Marit Mellem, tlf. 905 46 532 eller Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522, eller fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes, tlf. 916 33 552 eller fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid, tlf. 976 98 619.

Søknad med CV sendes marit.mellem@habberstad.no innen 18. februar 2018.

Hovedoppgaver

 • Lede en omstillingsprosess og utvikle en ny organisasjon, for deretter å tiltre som fylkesrådmann i 2020 •Bygge en organisasjon med sterk felleskapskultur og et godt arbeidsmiljø
 • Bidra til å utvikle fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og etablere gode relasjoner med kommunene, næringslivet og andre aktører i regionen
 • Sikre en bærekraftig, økonomisk utvikling
 • Være pådriver for utvikling og nyskaping av fylkeskommunale tjenester
 • Posisjonere den nye fylkeskommunen og gripe mulighetsrommet som ligger i regionreformen
 •  Levere resultater i tråd med politiske vedtak
 • Sørge for godt samspill mellom politikk og administrasjon •Omsette politiske vedtak til handling

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå
 • Bred ledererfaring fra kompetanseorganisasjoner, fortrinnsvis fra en politisk styrt organisasjon
 • God erfaring med økonomisk styring, med dokumenterbare resultater
 •  Gode resultater fra omstillings- og endringsprosesser •Ledererfaring i grenseflaten mellom politikk og administrasjon

Personlige egenskaper

Vi søker en sterk og engasjert kultur- og relasjonsbygger. Din lederstil er inkluderende, synlig og tydelig, med gode kommunikasjonsevner. Du evner å skape motivasjon og legge til rette for utvikling og innovasjon. Vi vektlegger dine strategiske og analytiske evner, samtidig som du er handlekraftig.

 

Fem kjappe

 1. Stortinget vedtok 8. juni 2017 ny inndeling av det regionale folkevalgte nivået.
 2. Stortingets beslutning innebærer at dagens 19 fylkeskommuner blir redusert til 11 regioner.
 3. Vestfold og Telemark blir én region.
 4. Den nye fylkeskommunen står klar til fylkestingsvalget høsten 2019.
 5. Formell «åpning» skjer fra nyttår 2020.