Arbeidslivets KulturSeilas

Om AKS

Velkommen til kulturprogrammet for bedrifter i Vestfold.

Vestfold fylkeskommune ønsker velkommen til Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) - et rullerende toårig kulturprogram for private og offentlige bedrifter i Vestfold. Bedriftene som deltar får i løpet to år åtte profesjonelle kulturopplevelser innenfor musikk, scenekunst og nlitteratur.

Som en del av AKS venter varierte og spennende kulturopplevelser, de fleste fremført på arbeidsplassen i arbeidstiden. Dere vil møte håndplukkede, profesjonelle utøvere i intime forestillinger. For mange av utøverne er arbeidsplassen en ny fremføringsarena, og det nære møtet med publikum skaper god stemning. Av og til inviterer vi bedriftene ut til opplevelser på større kulturarenaer i fylket.

Bedriftene som deltar i AKS melder om økt trivsel blant sine ansatte. Å dele kulturopplevelser sammen med kollegaer gjør at man blir bedre kjent med hverandre, og styrker fellesskapsfølelsen på arbeidsplassen. I tillegg erfarer vi at bedriftene som deltar i AKS, opplever økt interesse for kunst og kultur blant sine ansatte.