Lytt til tekst
SØK MENY

Hva står vi for?

Gå direkte til

Felles visjon og verdier bygger opp under godt medarbeiderskap og lederskap i Vestfold fylkeskommune, og bidrar til at vi når målene våre.

Visjon 

Visjonen "Sammen om Vestfolds framtid" viser hvor vi er på vei, og bidrar til at vi drar i samme retning. 
Medarbeiderene er vårt viktigste virkemiddel i arbeidet med å utvikle Vestfold-samfunnet. 

Verdier 

Åpen - Modig - Profesjonell - Rettferdig

Verdiene setter en standard for hvordan vi skal forholde oss til hverandre og omverdenen. Verdiene skal gjenspeile vår kultur og våre prioriteringer, og komme til uttrykk i det vi sier og gjør. 

Organisasjonspolitikk 2020 - Sammen om Vestfolds framtid 

Godt medarbeiderskap

Vi er opptatt av hvordan den enkelte tar ansvar for arbeidsoppgavene og  hvordan vi omgås på arbeidsplassen. Medarbeiderprinsippene våre setter ord på hva som forventes av den enkelte for å sikre godt medarbeiderskap hos oss. 

Levere tjenester med god kvalitet
 • Jobbe mot felles mål
 • Ha fokus på oppgavene, selvstendig og i samhandling med andre
 • Ha bevissthet rundt egen rolle og helhetsforståelse for fylkeskommunens oppdrag
Skape et godt arbeidsmiljø  
 • Se og støtte hverandre
 • Ha evne til å lytte og bidra til en ærlig og positiv tilbakemeldingskultur
 • Jobbe for en kutlur som skal preges av gode holdninger, respekt, tillit og lojalitet
Bidra til samhandlig 
 • Avklare forventninger til hverandre
 • Jobbe selvstendig og i team
 • Bidra aktivt til en kultur der vi deler informasjon, kunnskap og erfaringer
Bidra til utvikling og endring  
 • Være kreativ, nyskapende og prøve ut nye metoder og ideer
 • Være endringsvillig og tilpasningsdyktig
 • Prioritere kompetanseutvikling
Bruke mine ressurser 
 • Bruke eget talent
 • Være kvalitetsbevisst, kompetent og faglig engasjert
 • Bruke kompetansen til beste for brukerne og innbyggerne 

Godt lederskap

Våre ledere er synlige og tydelige. Ledelsesprinsippene setter ord på hva som forventes av et godt lederskap i Vestfold fylkeskommune.

Jobbe målrettet for å oppnå resultater for innbyggerne  
 • Arbeide for å nå konkete og realistiske mål
 • Være handlekraftig og følge opp beslutninger
 • Legge vekt på kvalitet i tjenestetilbudet og utviklingsarbeidet
Praktisere åpenhet og involvering 
 • Aktiv og tydelig informasjon, internt og eksternt
 • Utøvelse av inkluderenede ledelse der beslutninger forankres ved hjelp av prosesser
 • Skape ot utvikle gode relasjoner
Utvikle fellesskapsfølelse  
 • Skape engasjement og entusiasme
 • Etablere samarbeidsarenaer og skape felles opplevelser
 • Utvikle trygghet og gjensidig respekt
Synliggjøre handlingsrom og muligheter  
 • Legge til rette for helhetsforståelse og nytenkning
 • Inspirere, motivere og vise tillit
 • Bidra til  kritisk refleksjon
Ta vare på medarbeiderne og seg selv  
 • Være en god rollemodell
 • Ha en åpen dialog og klare forventninger og gi konstruktive tilbakemeldinger
 • Legge til rette for faglig og personlig utvikling

Etikk og samfunnsansvar

I utviklingen av Vestfold-samfunnet stilles det høye krav til den enkelte leders og medarbeiders etiske bevissthet. Alle ledere og medarbeidere har et særlig etisk ansvar i kraft av å være rollemodeller.

Etiske retnigslinjer for folkevalgte og ansatte i Vestfold fylkeskommune

Lurer du på noe?

Har du spørsmål knyttet til en konkret stilling vi har lyst ut?
Ta kontakt med personene oppgitt i utlysningen.  

Har du generelle spørsmål om rekruttering i fylkeskommunen? 
Ta kontakt med HR-seksjonen tlf 33344000 (sentralbordet).

Tekniske utfordringer?

Spørsmål om pålogging, utfylling og innsending av elektronisk søknadsskjema?
Kontakt support hos vår leverandør HR-Manager: 
Telefon: +47 24 11 29 20 (hverdager kl 0800 - 1700)
E-post: support@hr-manager.net

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?