Lytt til tekst
SØK MENY

Søkeprosess

Gå direkte til

Vi søker engasjerte og motiverte medarbeidere.

Ledige stillinger

Søknad leveres elektronisk via vår rekrutteringsløsning. Vi innførte ny rekrutteringsløsning i januar 2019. Dersom du ikke har levert søknad via denne løsningen tidligere, må du registrere cv'en din.

Ledige stillinger 

 

Slik søker du

Våre ledige stillinger ser du ved å klikke på lenken over. Knyttet til utlysningene, finner du knappen "Søk her". Den leder deg til vårt elektroniske søknadsskjema. Dersom du ikke har levert søknad via vår nye rekrutteringsløsning,  må du registrere cv. Neste gang du søker stilling i Vestfold eller Telemark fylkeskommune kan denne cv'en gjenbrukes. Dette gjelde også for interne søkere.  

Spørsmål om utfylling av elektronisk søknadsskjema og pålogging

Ta kontakt med vår leverandør HR-Manager:
Telefon: + 47 24 11 29 20 (hverdager kl 0800 - 1700)
E-post: support@hr-manager.net

Spørsmål knyttet til utlyste stillinger
Ta kontakt med kontaktperson som fremgår av utlysningen

Søkeprosessen

Du får en e-post som bekrefter at vi har mottatt din søknad. Umiddelbart etter søknadsfristen, vurderes alle søkere. De som er aktuelle for intervju blir kontaktet. Når prosessen er ferdig, sender vi e-post om at stillingen er besatt.  

Søkerlister

I henhold til offentleglova § 25, utarbeider vi offenlig søkerliste med informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. Vi praktiserer meroffentlighet, og det er strenge krav for å bli unntatt offentlighet. Ønske om unntak må begrunnes. Dersom ønsket ikke innvilges, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Som søker, har du rett til å se utvidet søkerliste som er er unntatt offentlighet. Det er kun du som søker til stillingen som har rett til informasjonen i denne søkerlisten. 

Spesielle dokumentasjonskrav

Ved tilsetting i skolene, stilles det krav om politiattest, jfr. Opplæringsloven §10-9.

Ved tilsetting av helsepersonell, må det legges ved offentlig norsk godkjent autorisasjon etter §§ 48 og 49 i Lov om helsepersonell, og det stilles krav om politiattest, jf Tannhelsetjenesteloven § 3, samt Helsepersonelloven § 20a. 

Mangfold og likestilling

Vestfold fylkeskommune er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uansett alder, kjønn, evt. funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vestfold fylkeskommune vektlegger å øke sysselsettingen av unge med nedsatt funksjonsevne.

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting i  Vestfold fylkeskommune skjer på grunnlag av de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid i Vestfold fylkeskommune.

Nye Vestfold og Telemark 2020

1. januar 2020 blir vi Vestfold og Telemark fylkeskommune. Den nye regionen blir en viktig utviklingsaktør og en stor tverrfaglige kompetansebedrift i den nye regionen. I forbindelse med sammenslåingen må det påregnes endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted. 

 

Lurer du på noe?

Har du spørsmål knyttet til en konkret stilling vi har lyst ut?
Ta kontakt med personene oppgitt i utlysningen.  

Har du generelle spørsmål om rekruttering i fylkeskommunen? 
Ta kontakt med HR-seksjonen tlf 33344000 (sentralbordet).

Tekniske utfordringer?

Spørsmål om pålogging, utfylling og innsending av elektronisk søknadsskjema?
Kontakt support hos vår leverandør HR-Manager: 
Telefon: +47 24 11 29 20 (hverdager kl 0800 - 1700)
E-post: support@hr-manager.net

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?