Velkommen til Vestfold

Gå direkte til

Vestfold er med sine 2.224 km2, et av Norges minste fylker i areal. Innbyggertallet på 247 048 (01.01.2017) gjør oss imidlertid til et av landets tettest befolkede fylker.

Vestfold har et variert næringsliv med for eksempel steinbruddsindustrien i Larvik, prosessindustrien i Sandefjord, næringsmiddelindustrien og oljeraffineriet i Tønsberg, elektronikkbedriftene i Horten og aluminiumsindustrien i Holmestrand.

Samtidig er Vestfold landets største grønnsaksfylke. Jordsmonn, klima og topografi gjør Vestfold godt egnet for landbruk. 20 % av fylket er dyrket mark og 56 % er produktiv skog.

Historisk tilbakeblikk

Historisk er Vestfold særlig kjent for en stor mengde gravrøyser fra bronsealderen, Borrehaugene med den største samlingen av monumentale gravhauger i Nord-Europa, betydningsfulle vikingskipfunn (Osebergskipet og Gokstadskipet), en handelsplass fra vikingtid utenfor Sandefjord, Norges første bysamfunn Kaupang ved Larvik og for landets eldste nåværende by, Tønsberg. I nyere historie har særlig skipsfarten og hvalfangsten i Sørishavet vært viktig for vestfoldsamfunnet.

Selve fylket var opprinnelig en del av Akershus stiftamt. I 1662 ble Brunla amt skilt ut. Dette amtet ble i 1671 gjort om til Laurvig grevskap (Larvik). I 1673 ble Tønsberg amt til Griffenfeldt(senere Jarlsberg). Grevskapene ble oppløst i 1821, og Jarlsberg og Larvik Amt ble opprettet. Navnet ble endret til Vestfold 1. januar 1919, og man tok da i bruk et navn som var i bruk om regionen allerede i vikingtiden.

Ler mer om Vestfolds historie.

 Bilder fra Vestfold

TjømeTjømeSkallevoldSlagen

Publisert: 13.11.2017

Oppdatert: 03.03.2018

Fakta om Vestfold

  • Flateinnhold: 2.224 km2
  • Innbyggertall: 247 048 (01.01.2017)
  • 12 kommuner
  • 8 byer
  • 980 km. kystlinje
  • 1407 øyer

Turistinformasjon

Les mer om opplevelser for store og små på Visit Vestfold sine nettsider.

Mer om Vestfold

Lær mer om Vestfold i Store Norske Leksikon

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?