Regionreformen

Fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes og Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid (t.h.) Foto: VFK
Vestfold og Telemark blir én region

Stortinget vedtok 8. juni ny inndeling av det regionale folkevalgte nivået. Stortingets beslutning innebærer at dagens 19 fylkeskommuner blir redusert til 11 regioner fra 1. januar 2020. Vestfold og Telemark blir én region.

Fylkestinget i Vestfold vedtok 14. desember avtale om sammenslåing mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune. Telemark fattet enstemmig vedtak i samme sak i sitt fylkestingsmøte 7. desember.

Arbeidet med sammenslåingen vil vare i rundt to år, slik at den nye fylkeskommunen står klar til fylkestingsvalget høsten 2019 og med formell «åpning» fra nyttår 2020.

Felles nettside

En felles nettside for det nye fylket er opprettet på vtfylke.no. Her ligger saksdokumenter, møteplan, informasjon om sammenslåingsprosessen og den nye organisasjonen, med mer.