Lytt til tekst
SØK MENY

Regionreformen

Fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes og Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid (t.h.) Foto: VFK
Vestfold og Telemark blir én region

Stortinget vedtok 8. juni ny inndeling av det regionale folkevalgte nivået. Stortingets beslutning innebærer at dagens 19 fylkeskommuner blir redusert til 11 regioner fra 1. januar 2020. Vestfold og Telemark blir én region.

Fylkestinget i Vestfold vedtok 14. desember avtale om sammenslåing mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune. Telemark fattet enstemmig vedtak i samme sak i sitt fylkestingsmøte 7. desember.

Arbeidet med sammenslåingen vil vare i rundt to år, slik at den nye fylkeskommunen står klar til fylkestingsvalget høsten 2019 og med formell «åpning» fra nyttår 2020.

Felles nettside

En felles nettside for det nye fylket er opprettet på vtfylke.no. Her ligger saksdokumenter, møteplan, informasjon om sammenslåingsprosessen og den nye organisasjonen, med mer.

Mer om regionreformen

Nye oppgaver til de nye regionene: - En demokratireform

Kronikk: Et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Hensikten er å flytte tjenester og oppgaver fra byråkratiet til et folkevalgt organ nærmere innbyggerne. Hvordan vil dette påvirke vår nye region?

Krevende, men mulig

Å overføre oppgaver fra Vegvesenet til fylkeskommunen

Kjøp av regionale togtjenester åpner muligheter

Et ekspertutvalg foreslår å overføre ansvaret for å kjøpe togruter internt i fylkene og togruter mellom fylker på Østlandet til de nye fylkeskommunene. Fylkespolitikerne i Vestfold ønsker forslaget velkommen.

Jan Sivert Jøsendal skal lede det nye fylket

47 år gamle Jan Sivert Jøsendal er innstilt som prosjektleder og fylkesrådmann for den nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Første møte i fellesnemda for Vestfold og Telemark fylkeskommune

21. mars møtes fellesnemnda for den nye fylkeskommunen til konstituerende møtet.

Fem vil ha toppjobb i ny fylkeskommune

Flere aktuelle søkere til stillingen som prosjektleder i den nye fylkeskommunen, senere fylkesrådmann i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Vil du bli vår nye fylkesrådmann?

1. januar 2020 skal Telemark og Vestfold slå seg sammen. Vi leter nå etter den den som skal være prosjektleder i sammenslåingsprosessen og bli fylkesrådmann i det nye fylket.

Ja til sammenslåing med Telemark

Fylkestinget vedtok i dag avtale om sammenslåing mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune.

God stemning på felles fylkesting

23. november møttes Vestfold og Telemark fylkeskommuner til felles fylkesting for å diskutere sammenslåingen av fylkene.

Krevende forhandlinger

Åpner for hovedsete i Skien

I gang med forhandlingene

Vestfold og Telemark forhandler om nytt fylke

VFK og TFK blir ett

Vestfold og Telemark blir slått sammen til én region.