Lytt til tekst
SØK MENY

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Gå direkte til

Utlysning av tilsagn om tilskudd til fagskoleudanning i helsefag for 2017

Offentlige og private aktører som tilbyr NOKUT godkjente fagskoletilbud innen Helse og sosialfag for studenter fra Vestfold kan søke tilsagn om tilskudd.

Om ordningen

Tilbudet skal være gratis for studentene. Satsene er i80 200 kr i 2017 for stedbasert undervisning og 55 500 kr for nettbasert undervisning. Disse vil bli revidert for 2018. Satsene gjelder tilskudd pr år pr heltidsekvivalent student. Tilskuddet er rammestyrt, stabilitet og forutsigbarhet vektlegges, midlene er begrenset. De tilbydere som får tilsagn, får utbetalt tilskudd basert på faktisk elevtall pr 1. mars og 1. oktober.

Innholdet i søknaden

Søknaden skal inneholde søkers adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og kontaktperson. Videre hvilket tilbud, undervisningsform, normert tid, varighet og antall studenter det søkes tilsagn for, samt hvordan tilbudet markedsføres. Søknaden undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

Frist

Søknadsfristen er 15. mars 2018. Søknadene behandles i fylkesutvalget i april 2018. Kunngjøring om tilsagn meddeles etter dette.

 

Søknaden sendes:

Vestfold fylkeskommune
Svend Foynsgate 9
3126 Tønsberg

E-post: firmapost@vfk.no

Godkjenning fra NOKUT legges ved.

Kontakt

Leif B. Olsen

Rådgiver

Send e-post

Tlf: 33 34 41 65

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?