Lytt til tekst
SØK MENY

Fagskolen i Vestfold

OrganisasjonsformSelskap
Organisasjonsnummer 996 204 278 (brreg.no) Bedriftsnummer under VFK
Etableringsdato Skolen ble etablert i 1968 og ble egen virksomhet i 2011
Eiere Fagskolen i Vestfold eies 100% av Vestfold fylkeskommune
Selskapets formål Fagskolen i Vestfold skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder.
Historisk bakgrunn for eierinteressen Norges eldste tekniske utdanning startet i Horten og het "Den tekniske skole i Carl Johans Værn". I begynnelsen av september 1855 startet de første studentene i Norge sin tekniske utdanning i Horten. Skolen skulle dekke behovet for både teoretisk og praktisk opplæring innenfor maskinteknikk. I dag regnes Fagskolen i Vestfold og ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge som arvtagere av «Den Tekniske Skole i Carl Johans Værn». Tidligere Horten Tekniske Fagskole, i dag Fagskolen i Vestfold avdeling for teknologifag, kan se tilbake på mer enn 150 år med teknisk utdanning.
Styrende organer Skolen har eget styre oppnevnt etter forslag fra NHO i Vestfold, LO i Vestfold, KS i Vestfold, Norsk Rederiforbund, Norsk Sjømannsforbund, studenter og ansatte.
Daglig leder/rektor Ola Småkasin
Styre

Styret er skolens øverste organ representert ved skoleeier, arbeidslivets organisasjoner, næringslivet, studenter og ansatte.

Styresammensetning og valgperiode

1. Per-Eivind Johansen - Rep. for skoleeier - leder

2. Inger Lønseth - Rep. for skoleeier

3. Harald Olsen - Rep. for LO

4. Johnny Eriksen - Rep. for NHO

5. Christine Norum - Rep. for KS - nestleder

6. Heidi Nikolaisen - Rep. for Norsk rederiforbund

7. Jahn Cato Bakken - Rep. for Norsk sjømannsforbund - nestleder

 

Valgperiode er desember 2015 – desember 2019

Styrende dokumenter/eierstyring
Avtaler mellom VFK og selskapet

 

Ny avtale er under forhandling

 

Politiske saker Oversikt politiske saker Fagskolen i Vestfold (opengov.cloudapp.net)
Merknader  
Selskapets nettside Fagskolen i Vestfold (fiv.no)
Ansvarlig saksbehandler

Jon Edgar Karlsen, skoleseksjonen i Vestfold fylkeskommune

E-post: jonek(at)vfk.no

Mobil: 957 62 843

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Sist oppdatert: 4.9.17

Oppdatering utført av: Jon Edgar Karlsen