Lytt til tekst
SØK MENY

Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum

OrganisasjonsformStiftelse
Organisasjonsnummer

974338955 (brreg.no)

Etableringsdato 04.06.1939
Eiere Som stiftelse har virksomheten ingen eierorganer.
Selskapets formål Museumsvirksomhet. Vestfold fylkesmuseum er et kulturhistorisk folkemuseum som har til oppgave å samle og bevare bygninger, bohave, verktøy av enhver art, maritime gjenstander m.v. for å fremskaffe et bilde av Vestfold gjennom tidene, samt drive forskning til belysning av Vestfolds kulturhistorie. Museet kan også omfatte arkeologiske, etnografiske, naturhistoriske og personalhistoriske samlinger. 
Historisk bakgrunn for eierinteressen  
Styrende organer  
Daglig leder Evy Magdalena Fahre
Styre Leder: Eli Ulriksen
Styresammensetning og valgperiode  
Styrende dokumenter/eierstyring
Avtaler mellom VFK og selskapet  
Politiske saker
Merknader  
Selskapets nettside  
Ansvarlig saksbehandler

Tor Skytøen, kontorsjef kultursektoren i Vestfold fylkeskommune

E-post: tors@vfk.no

Mobil: 951 75 094 

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Sist oppdatert: 08.03.18

Oppdatering utført av: Tor Skytøen