Lytt til tekst
SØK MENY

Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS

OrganisasjonsformInterkommunalt selskap
Org. nr 893924132 (brreg.no)
Etableringsdato Opprettet 1. januar 2009
Eiere Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder  med 20 % hver
Selskapets formål Selskapet skal bidra til å heve kompetansen innen den offentlige og private tannhelsetjenesten i regionen. Videre skal senteret bidra til å gi befolkningen bedre tilgang til spesialisthelsetjenester. Senteret skal utvikle og levere tjenester med høy faglig kvalitet på følgende områder:

- Spesialistbehandling og utredning

- Etterutdanning

- Rådgivning

- Videre- og spesialistutdanning

- Forskning

- Folkehelsearbeid

Historisk bakgrunn for eierinteressen Det politiske grunnlaget for de regionale kompetansesentra  er nedfelt i  St. meld. 35. (2006 – 2007).  De 5 fylkene i regionen gikk sammen i 2009 og dannet TKS. De andre helseregionene i landet  har etablert tilsvarende kompetansesentra. 
Styrende organer Representantskapet. Bjørn Horgen Ellingsen BFK, er representantskapets leder fra 2016 - 2018
Daglig leder

Jan Ingve Helvig (59) cand. odont.

Tlf: 37075300

Mob: 90832723

Sørlandet sykehus

Sykehusveien 1

Arendal

Styremedlemmer

Hvem og fra hvilken eier som representeres

  • Jostein W. Eikeland (VFK) styrets leder
  • Ebba Laabakk (A-A) styrets nestleder
  • Turid Kristoffersen (TFK)
  • Per Lüdemann (V-A)
  • Berit Binde (BFK)
  • Mette Hofstad møter for de ansatte.
Styresammensetning og valgperiode

VAF: Per Lüdemann, leder –  vara Terje Andersen

TFK: Turid Kristoffersen – vara Tore Lervik

VFK: Trine Orten Groven – vara Heidrun Grytå Nordengen

BFK: Berit Binde – vara Marianne Moi

AAF: Bent Sørensen – vara Jan Ask 

Styrende dokumenter/eierstyring

Selskapsavtalen

Avtaler mellom VFK og selskapet Strategiplan
Politiske saker Oversikt politiske saker (opengov.cloud.net)
Merknader  
Hjemmeside Tannhelsetjenestens Kompetansesenter sør (tksor.no)
Ansvarlig saksbehandler

Ved spørsmål kontakt:

Kristine Myre Pedersen, rådgiver tannhelsesektoren i Vestfold fylkeskommune

E-post: kristinemyp@vfk.no

Mobil: 470 40 360

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Siste frist for oppdatert selskapsinformasjon er 15. august 2017.

Sist oppdatert: .... ....

Oppdatering utført av: .... .....