Lytt til tekst
SØK MENY

Torp Sandefjord Lufthavn AS

OrganisasjonsformAksjeselskap
Organisasjonsnummer 928956997 (brreg.no)
Etableringsdato  22.06.1959
Eiere
  • Vestfold fylkeskommune 43,26 %
  • Sandefjord kommune 43,26 %
  • Vestfold Flyplassinnvest AS 13,48 %
Selskapets formål Selskapets formål er utbygging og drift av Sandefjord Lufthavn – Torp
Historisk bakgrunn for eierinteressen

Sandefjord Lufthavn var opprinnelig, i perioden 1953 – 1957, en militær flyplass. I 1958 ble andelslaget Torp flyplass etablert, og det startet sivil luftfart med skole-/taxiflygninger. Norsk Air startet ruteflygninger fra lufthavnen i 1984. Ved reorganisering og aksjekapitalutvidelse i 1987 kom dagens eierstruktur på plass.

Hovedmotivet til fylkeskommunen med å bli eier av lufthavnen var å få en utvikling av lufthavnen som dekker næringslivets og andre reisendes behov for en regional flyplass.

Fylkeskommunen har vært en viktig aktør for å sikre den videre utviklingen i selskapet, og har hatt stor tro på det potensiale flyplassen kan ha for vår region. Eierskapet i lufthavnen har vært viktig for fylkeskommunen for å påvirke utviklingen av selskapet slik at det samstemmer med de strategier som trekkes opp for den regionale utviklingen i fylket.

Styrende organer  Generalforsamling
Daglig leder  Gisle Skansen
Styresammensetning og valgperiode Valgperiode er to år

 

Styremedlemmer

 

 

 

 

 

 

 Varamedlemmer

Styrets leder: Bjørn Walle

Helene Berg Allum
Olav Sandstå
Anne Walin Rødven
Jørgen Ole Haslestad
Richard Kongstein
Solfrid Sandnesmo
Roar Kringlebotn    
Solfrid Karoline Sandnesmo

Marianne Hegna
Øivind Birkeland
Thor Oscar Bolstad
Marit Sagen Gokstad
Ellen Olsen
Alexander Hesselberg
Ronny Stensrud 
Thor Inge Skogen

Politiske saker Oversikt politiske saker (opengov.net)
Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter
Helhetsplan

Avtaler mellom VFK og selskapet  Akjonæravtale
Merknader Styret i Sandefjord Lufthavn AS har siden 2012 arbeidet med en revisjon av Helhetsplanen fra 2007. Ny Helhetsplan for Torp (2014 – 2050) ble ferdig september 2014. Helhetsplanen er ment å være et informasjonsgrunnlag for etterfølgende prosesser og beslutninger i Sandefjord Lufthavn AS.
Hjemmeside Torp Sandefjord lufthavn (torp.no)
 Ansvarlig saksbehandler

Daniel Maslø-Hansen, rådgiver regionalavdelingen, samferdselsseksjonen i Vestfold fylkeskommune

E-post: danielm(at)vfk.no

Mobil: 918 50 377

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Siste frist for oppdatert selskapsinformasjon er 15. august 2017.

Sist oppdatert: August 2017

Oppdatering utført av:  Daniel Maslø-Hansen