Lytt til tekst
SØK MENY

Vegfinans AS

Inkluderer også datterselskapene E-18 Vestfold AS og Tønsberg Vegfinans AS.

OrganisasjonsformAksjeselskap
Organisasjonsnummer983 149 499  (brreg.no)
Etableringsdato 14.02.2001
Eiere
  • Vestfold fylkeskommune
  • Oppland fylkeskommune 
  • Hedemark fylkeskommune
  • Akershus fylkeskommune
  • Telemark fylkeskommune
  • Buskerud fylkeskommune
  • Østfold fylkeskommune
Selskapets formål Selskapets formål er gjennom å utføre administrative oppgaver for aksjonærene å oppnå en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell gjennomføring av aksjonærenes offentlige bomvegprosjekter og på den måte bidra til kostnadseffektiv utbygging og finansiering av det offentlige vegnett.
Historisk bakgrunn for eierinteressen Det har blitt gjennomført en omorganisering av bompengeselskapene på Østlandet, bompengeselskapene er nå datterselskap av Vegfinans AS. Omorganiseringen har derfor ført til at Vestfold fylkeskommune ikke lenger er direkte eier i E-18 Vestfold AS og Tønsberg Vegfinans AS. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale hvor forholdet mellom fylkeskommunen og de enkelte bompengeselskapene er regulert. Det er fylkeskommunen som skal oppnevne styremedlemmer til styret i E18 Vestfold AS, Tønsberg Hovedvegfinans AS og Vegfinans Bypakke Tønsberg-region AS.

Styrende organer Generalforsamling
Styrende dokumenter/eiersiden
Vedtekter
Avtaler mellom VFK og selskapet  Samarbeidsavtale/aksjonæravtale
Styresammensetning og valgperiode Valgperiode er 2 år
Styremedlemmer Styreleder: Gunn Marit Helgesen   
Nestleder: Olav Skinnes
Medlem: Anne Marie Sveipe
Medlem: Gro H. Reinsborg
Medlem: Lars Birger Salvesen    
Medlem: Lisbeth Mølholm Zalenski   
Medlem: Ole Haabeth 
Varamedlem: Cecilie Agnalt    
Varamedlem: Hans Edvard Askjer
Varamedlem: Kåre Ragnar Helland
Varamedlem: Odd Mikkel Lauritzen  
Varamedlem: Ruth Solveig Birkeland
Varamedlem: Sandra Bruflot
Varamedlem: Sigurd Skage
Daglig leder Nils Christian Helgesen
Politiske saker Oversikt politiske saker (opengov.cloud.net)
Merknader  
Selskapets nettside

Vegfinans (vegfinans.no)

Datterselskapet:

Vegfinans E18 Vestfold AS (e18vestfold.no)

Tønsberg Hovedvegfinans AS  (tonsberghovedvegfinans.no)

Vegfinans Bypakke Tønsberg-region AS

Ansvarlig saksbehandler

Daniel Maslø-Hansen, rådgiver regionalavdelingen, samferdselsseksjonen i Vestfold fylkeskommune

E-post: danielm(at)vfk.no

Mobil: 918 50 377

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Siste frist for oppdatert selskapsinformasjon er 15. august 2017.

Sist oppdatert: August 2017

Oppdatering utført av: Daniel Masløv-Hansen