Lytt til tekst
SØK MENY

Biogass Oslofjord

Det oppnevnes en politisk representant for Vestfold fylkeskommune i politisk styringsgruppe.

Styringsgruppa velger selv leder og to representanter til et arbeidsutvalg.

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Kåre Pettersen (V)

Lise Lotte Aune Lee (AP)

Ansvarlig sektor: Regional