Lytt til tekst
SØK MENY

Færder nasjonalparkstyre

Vestfold fylkeskommune skal være representert med ett medlem fra fylkestinget, og skal

innstille en kvinne og en mann blant fylkestingets faste medlemmer.

Miljødirektoratet vil deretter reoppnevne nasjonalpark/verneområdestyrene på bakgrunn av

forslagene fra kommuner/fylkeskommuner. Sammensetning av styret skal følge kravene til

kjønnsfordeling i likestillingsloven § 13. Nettside: færdernasjonalpark.no

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Kåre Pettersen (V)

Nell Gaalaas Hansen (SV)

 

Ansvarlig sektor: Kultur