Lytt til tekst
SØK MENY

Foreningen Osloregionens Europakontor

Det oppnevnes ett medlem med vara til både representantskap/eiermøte og styret.

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Representantskap/eiermøte

 

Rune Hogsnes (H), fylkesordfører

Kåre Pettersen (V), fylkesvaraordfører 

Styret

 

Rune Hogsnes (VFK)

Roger Ryberg (BFK)

Ansvarlig sektor: Regional