Lytt til tekst
SØK MENY

Jernbaneforum Sør

Det velges 3 medlemmer til Jernbaneforum Sør. Fylkeskommunens representasjon i forumet har vært ivaretatt av fylkesvaraordfører, leder av hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø og opposisjonsleder.

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Kåre Pettersen (V)

Rune Hogsnes (H)

Hans Hilding Hønsvall (Krf)

Liv M. Karto (H)

Arve Høiberg (Ap)

Lene Lauritsen Kjølner (Mdg)

Ansvarlig sektor: Regional