Lytt til tekst
SØK MENY

KS Landsting

Gå direkte til

Etter KS vedtekter pkt. 4.3 velges fylkeskommunens landstingsdelegater med varadelegater

blant Fylkestingets medlemmer for fire år innen utgangen av oktober måned det året

fylkestingsvalget er holdt. Vestfold fylkeskommune skal være representert med fire

medlemmer, alle med personlige valgte varamedlemmer.

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Arve Høiberg (Ap)

Truls Vasvik (Ap)

Liselotte Aune Lee (Ap) 

Kathrine Kleveland (Sp) 

Rune Hogsnes (H)

Liv Karto (H)

Aina Dahl (V)

Hans Hilding Hønsvall(Krf)

Ansvarlig sektor: Stab/juss

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?