Lytt til tekst
SØK MENY

Oslofjordens friluftsråd

Det velges tre medlemmer med personlig varamedlemmer.

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Karin S. Frøyd (V)

Terry Gabo (V)

Fredrik Tronhuus (H)       

Lissbeth Sundby (H)

Thorvald Hillestad (Sp)

Patrick Gudmundsen (Mdg)

Ansvarlig sektor: Kultur