Lytt til tekst
SØK MENY

Oslofjordfondet RFF

Det foreslås tre medlemmer og et varamedlem til styret i Oslofjordfondet RFF. Det foreslås representanter av begge kjønn. En felles valgkomité vil finne et samlet forslag til styresammensetning ut fra hensyn til kjønnsbalanse og kompetanse.

Valgkomiteen foreslår et styre med to styremedlemmer fra hvert fylke hvor den tredje blir foreslått som første numeriske varamedlem og foreslåtte varamedlem blir varamedlem nr. 2

Styret skal settes sammen av personer med bred innsikt i forskning, næringsliv og samfunnsspørsmål for øvrig. Det er ønskelig at minst en av medlemmene har kompetanse fra privat næringsliv. Sittende styremedlemmene kan gjenoppnevnes. Det anses som en fordel med noe kontinuitet blant styremedlemmene. Dersom alle styremedlemmene blir sittende i ny periode 2016-2020 må alle til valg i neste periode.

Valgkomiteens innstilling leveres hver deltakerfylkeskommune som igjen oppnevner sine medlemmer. Det fremmes egen sak når valgkomiteens innstilling foreligger.

For valgperioden 2016 – 2020 er følgende representant valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Medlem

Liv Margit Karto (H)

Arve Høiberg (AP)

Ansvarlig sektor: Regional